• +359897210791
 • fond@znb.bg

ЛЕКТОРИ

Повече информация за лекторите, може да откриете по-надолу

Проф. д-р Айдън Юджетюрк

Ортопедия и травматология, хирургия на ръка

Образование:
Медицински факултет на университета Hacettepe, Катедра по ортопедия и травматология (1981 – 1985)
Медицински факултет на университета Hacettepe (1975 – 1981)
TED Ankara College (1968 – 1975)
История на кариерата:

Държавна болница Tunceli (1987)
Болница Анкара Нумуне (1989)
Катедра по ортопедия и травматология на университета Hacettepe – академик (1989 – 1995)
Ръководител на катедрата по ортопедия и травматология на университета Баскент (1995 – 1997 г.)
Клиничен сплит (1997)
Частна болница Çankaya (1999 – 2004)
Медицински център Gebze Anadolu (2004 – 2009)
Acıbadem Healthcare Group 

 

Адрес: Dikilitaş, Fulya Ayazma dere Cad, Yeşilçimen Sokağı No :23, 34349 Beşiktaş/İstanbul, Турция
Телефон: +90 542 669 41 19

Проф. д-р Атакан Айдън

Реконструктивна и пластична хирургия, хирургия на ръка

Проф. д-р Атакан е роден на 19 май 1967 година в град Истанбул. Медицинското си образование започва през 1984 година в Медицински Факултет Истанбул и завършва с висок успех през 1990 година. След дипломирането си започва работа като специалист в отделението по Хирургия на Ръката. Става 2-ри през 1994 и 1-ви през 1995 година в конкурса за Асистенти, учреден от Турската Асоциация по Пластична Реконструктивна и Естетична Хирургия. Той е специалист по хирургия на горен краен, лицево-челюстна хирургия, пластична, реконструктивна и естетична хирургия. Има голям опит с деца с акушерска пареза, деца с ДЦП, деца с вродени аномалии. В периода 2008 – 2012 година работи като член на Управителния Съвет на Турската Асоциация по Хирургия на Ръката и Горните Крайници, като през това време допринася за обучението по специализацията на хирургия на ръката. Има публикувани печатни статии, автор е на отделни глави от книги публикувани в чужбина. Владее английски език.

Образование:

1990 г. – Медицински Факултет, Истанбул

1996 г. – Специализация по Пластична  Реконструктивна и Естетична Хирургия Медицински Факултет, Истанбул 

1998 г. – 2000г. – обучение по микрохирургия и хирургия на брахиалния сплит, Тайван. 

2005 г. – Доцент по Хирургия на ръка

2009 г. – Специалност Хирургия на ръка

2011 г. – Професор по хирургия на ръка

https://mediex.eu/

Проф. д-р Фуат Билгили

Ортопедия и травматология

Проф. д-р Фуат Билгили е роден на 16 октомври 1977 година. Завършва медицински факултет „Джерахпаша“ на Истанбулския университет през 2001 г. и започва да работи като специализант в Катедра по ортопедия и травматология към медицинския факултет на Истанбулския университет. От 2012 г. започва работа като специалист в катедрата по ортопедия и травматология на медицинския факултет на Истанбулския университет. През 2016 г. се присъединява към Съвета на детската ортопедична асоциация в Турция, в продължение на две последователни години, между 2016-2021 г. участва в управителния съвет. Организира симпозиум, свързан с церебралната парализа. Работи като инструктор в много курсове по дислокация на тазобедрената става и лечение на вроденото криво стъпало. През 2017 г. се обучава върху детска ортопедия и анализ на походката, основно свързана с церебрална парализа в клиниката по ортопедия и травматология на Медицинския факултет на Хайделберг.

От 2018 г. става отговорник на лабораторията за анализ на походката в катедрата по ортопедия и травматология към Истанбулския медицински факултет. Стартира амбулаторни прегледи за пациенти с проблеми с ходенето, особено за пациенти с церебрална парализа. Създава „Магистърска програма по ортопедия и биомедицинска невротехнология с дисертация“ в корпуса на Истанбулския медицински факултет по ортопедия и травматология към Института по здравни науки в Истанбулския университет. Програмата цели да се обучат учени с инженерен и здравен научен поглед за проектиране на продукти за решаване на ортопедични проблеми. Участва в проектите „Проект за дизайн на антибактериална превръзка“ и „Проект за банка на костен мозък и стволови клетки (проект BAP)“. Кандидатства за проект за създаване на футболен отбор от деца с церебрална парализа. Има голям опит при работа с деца с ДЦП.

https://mediex.eu/

Борислав Чонгов, доктор

Физиотерапия и рехабилитация

Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“, НСА „Васил Левски“

УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, София

Сколио БГ

Борислав Чонгов, доктор е кинезитерапевт, практикуващ в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, София. Асистент в катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ в Национална Спортна Академия „Васил Левски“. София. От 2007 година без прекъсване работи към Спортна федерация на глухите в България, където поддържа и възстановява националните ни състезатели. Завършил е бакалавър (2002), магистър (2013) и доктор (2021) по кинезитерапия в НСА „Васил Левски”, като темата на дисертационният труд е „Кинезитерапия по метода на Schroth при идиопатична сколиоза“.  Участвал е в множество международни обучения. Въвежда няколко методики в България за специализирани физиотерапевтични упражнения. От 2011 година е инструктор за България на Thera-band Academy, където през 2013 година му присъждат награда за най-добър нов преподавател. Сертифициран е да работи по оригиналните принципи на Шрот за физиотерапевтично лечение на сколиоза през 2014 година от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) в Барселона (Испания), като завършва обучението си през 2015 година в Зволе (Холандия). От 2018 година участва в организирането на обучения по научния подход за упражнения при сколиоза SEAS, разработен от италианския институт за гръбначни деформации ISICO. От 2019 година е преподавател в BSPTS и провежда курсове от програмата на „Концепцията на Риго“ базирани на принципите на Schroth. Главен секретар е на Асоциацията на физиотерапевтите в България. Членува в Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) и  Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). Участва с множество доклади на Български и международни научни конференции, включително на SOSORT в Лион (2017) и Сан Франциско (2019).

Контакти:

Борислав Чонгов

УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“,

бул. Никола Петков 56, София

имейл: borislav@bspts.net

телефон: 0884717888

Джем Гезгин

Физиотерапия и рехабилитация

Физиотерапия и рехабилитация, Хипотерапия

Образование:

1982-1987-ГЕМЛИК 11 СЕПТЕМВРИ – НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
1988-1991-GEMLIK ŞÜKRÜ SENL СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
1991-1994 – СОУ ГЕМЛИК
1994-1998 УНИВЕРСИТЕТ HACETTEPE АНКАРА – ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
2005 – 2006 – ОБУЧЕНИЕ ПО МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТ HACETTEPE АНКАРА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

СТАЖ:

1995-1998 УНИВЕРСИТЕТ HACETTEPE НА СТАЖ (АНКАРА)
1997-H.U. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛСТВО ЗА ЦЕРЕБАЛНА ПАРАЛИЯ ФТР-АНКАРА
1998-ФИЗИОТЕРАПЕВТ В ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ FİZYMED – АНКАРА
2000-2003 YENİDĞUS SPASTIC COCUK РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФИЗИОТЕРАПЕВТ-АНКАРА
2003-2010 T.S.K. ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ GÜLSAV ГЛАВЕН ФИЗИОТЕРАПЕВТ – АНКАРА
2006 – 2010 КАТЕДРА ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТА БАШКЕНТ .
2010 – 2014 ЧАСТЕН ФУРКАН ОРУЧ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИТАЦИЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТ – АНКАРА
2014 г. – ОСНОВАТЕЛ И ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ГЕЗГИНЛЕР – АНКАРА

Екатерина Петрова

Ерготерапевт, клиничен психолог

Опитен ерготерапевт с доказана история на работа в областта. Специалист по сензорна интеграция, администрация, управление, гериатрична рехабилитация и разстройства от аутистичния спектър. Силен професионалист в областта на здравните услуги с магистърска степен по клинична психология от Софийския университет Св. Климент Охридски

Според моята философия, всяко дете е различен вид цвете и всички заедно правят този свят красива градина! Вдъхновявайте тяхната индивидуалност, не ги сравнявайте! Нека блестят с уникалния си блясък!”

Ние възрастните е важно да приемаме детето като личност и да признаваме детската индивидуалност, която отговаря на необходимостта и правото на детето, да бъде видяно, чуто и уважавано като личност със свои собствени разбирания, идеи, планове, предпочитания и човешко достойнство. За развитието на детското самосъзнание, е необходимо, възрастният да забележи, разпознае и потвърди, преживяната от детето опитност за самото него и / или за света. Изключително важно е детето да бъде окуражавано. Окуражаването означава да се създадат условия за засилване на чувството на компетентност у детето, подобряване на личния контрол, и способността да влияе на другите хора и на света около себе си, съобразно своята възраст и зрялост.

Завърших специалност Ерготерапия в Русенски университет “Ангел Кънчев”, където имах възможност да се уча от създателите на тази дисциплина в България. В процеса на работата ми като ерготерапевт в различни социални услуги, имах възможност да се докосна до страданието и затрудненията които изпитват децата и техните семейства. Тези срещи допринесоха да открия и да да се впусна в света на психологията. Дисциплината “Клинична психология”, която изучавам в Софийски университет дообогатява и надгражда опита ми придобит в практиката ми но! Отвори ново пространство и нов поглед върху потребностите на децата и техните семейства. Дадох си сметка, че функцията на психолога е не да предоставя готови отговори и решения на затрудненията на хората, а да окаже дискретна ненатрапваща се подкрепа за да може човека сам да намери отговор на въпросите и затрудненията пред които е изправен.

“Понякога е достатъчно да има някой, който да те слуша по начин, който ти помага да чуеш самия себе си!” – Надежда Петрова

https://www.linkedin.com/in/ekaterina-petrova-141969185?fbclid=IwAR2BX2Cl5obApgUU_c1IjmMsbU9ibkVk7gKB0BpBJ-z6fJkqKvVBkVDOo5s

Зекие Гезгин

Физиотерапия и рехабилитация

Специалист физиотерапевт, основател на подхода SMaRT, неврологичен терапевт. Зекие Гезгин е един от основателите на Центъра за специално образование и рехабилитация GEZGİNLER.

Fzt. Zekiye Gezgin е завършила университета Hacettepe, катедра по физиотерапия и рехабилитация през 1998 г. Допълнителни курсове – церебрална парализа (ЦП), вродени увреждания на брахиалния плексус, тортиколис, проблеми с хранене-гълтане-слюнка, проблеми със сетивното възприятие, аутизъм, хромозомни проблеми, мускулни заболявания, генетично-метаболитни заболявания, дефекти на невралната тръба… 

Работи с деца със специални нужди. Тя получи обучение от страната и чужбина по невроразвиваща Бобат терапия при бебета и юноши, общ анализ на движението (GMs при новородени), терапии за сензорна интеграция, методи за общуване и анализ на възприятията с деца, хипотерапия и оромоторика.

Тъй като смята, че най-важната част от педиатричната рехабилитация е обучението на семейството, тя специализира „Комуникация в здравните услуги“ в университета Маниса Челал Баяр.

Въз основа на своя опит, тя започва да провежда проучвания, обясняващи значението на ранната интервенция при хора със специални нужди, с философията „колкото по-бързо е рехабилитацията, толкова по-добър е резултатът“. От 2010 г. провежда ранна рехабилитация и проследяване на развитието на рискови бебета. Докато работи с бебета с вродена травма на брахиалния сплит в тази група, тя разработи SMART (SensoryMotorActivityRepertoireTherapy), който е подходящ за естеството на развитие, базиран на изследване, базирано на анализа на движението на бебета и развитието на мозъка, нервите и мускулите.

Работейки с деца със специални нужди и техните семейства от години, тя трансформира своя клиничен опит в научни публикации. От 2014 г. тя продължава обучението си със съпруга си Джем Гезгин, който също е физиотерапевт, в ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ и РЕХАБИЛИТАЦИЯ GEZGİNLER, на който те са основатели.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • 1994-1998 – Катедра по физиотерапия и рехабилитация на университета Hacettepe-бакалавър
 • 2006-GATA-Assoc.Prof.Dr.Muzeyyen Çiğiltepe Уроци по патология на поглъщането и фонология (специален студент)
 • 2009 г. – Университет Хаджеттепе – магистър проф. д-р Терапия за сензорна цялост 1-2 и уроци по игри по педиатрия от Хюля Кайихан (специален студент)
 • 2010 г. – хирургически наблюдения при Gürsel LEBLEBICIOĞLU
 • 2020 – проф. д-р Тя продължава обучението на специалисти заедно с Aydın YÜCETÜRK.

Меглена Тодорова

Физиотерапия и рехабилитация

Автобиография

 • 1989г. Рехабилитация , Плевен
 • 1989 – 1996г СКК Варна – рехабилитатор
 • 1999г. Кинезитерапия, НСА София
 • 1996 – 2009г Карин дом Варна
 • 2001 фундаментален курс Бобат , Лондон – Сертифициран Бобат терапевт
 • 2004 втори фундаментален курс – Кардиф завършена първа фаза от обучението за бобат преподавател, възможност за участие като фасилитатор във Фундаментален курс.
 • За периода 1996 -2009 Участва в създаването на сектора за терапия в Карин дом и въвежда, със съдействието и подкрепата на специалисти от Великобритания , Бобат терапията в центра.
 • 1996-2009г Множество допълнителни курсове за квалификация свързани с терапията на деца с неврологични увреждания, вкл. Монтесори, PECS, Сензорна интеграция , педагогически , психологически и обучителни дисциплини.
 • Учатие в 5-тият Свтовен конгрес за Церебрална парализа, Блед Словения-постерна презентация, и множество други форуми.
 • Участия в обучителни модули в България, Македония, Черна гора, като част от мултидисциплинарен екип за обучения.
 • 2009 – до сега – Терапевт на свободна практика и консултант.
 • Участвам, като фасилитатор в провеждането на въвеждащи курсове Бобат
 • Провеждам обучения по покана базирани на концепцията Бобат и споделена практика .
 • 2019г участие във Въвеждащ курс MAES Therapy London.
 • 2016 – до сега Хоноруван преподавател в Медицинския Университет Варна

Мурат Дирилдир

Физиотерапия и рехабилитация

Области: педиатрична физиотерапия, бобат терапия, сензорна интеграция, кинезиотейп (тейпиране), проследяване на рисково бебе

Обучение: Катедра по физикална терапия и рехабилитация на университета Памуккале (2006-2011)

Курсове: Базово обучение по БОБАТ терапия

КУРС ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ (сензорно-възприемаща моторика)

Курс за бобат за напреднали (курс за бобат за напреднали)

Симпозиум за увреждания на брахиалния плексус

Цервикална и лумбална манипулация и мобилизационен курс

Кинезиотейп, курс по кинезиотейпинг  и други.

Започва работа като физиотерапевт в частeн център в Кайсери. След  около 1 година, той продължава да работи като физиотерапевт като лейтенант в рехабилитационния център Анкара Гата, след това работи в частна образователна институция в Кайсери, а от 2014 г. работи като педиатричен физиотерапевт в детската клиника в Гиресун държавна болница. В допълнение към задълженията си, той продължава да бъде назначен в централната RAM на Гиресун (изследователски център за ръководство) и отделението за интензивно лечение на новородени (кувьоз) на болницата за майчинство и деца в Гиресун.

Той служи като провинциален представител на Гиресун на Турската асоциация на физиотерапевтите за известно време, беше член на борда на директорите на CFD и служи като основател и президент на асоциация, базирана в Гиресун за 1 година. Той също беше цивилен член на Комитета по етика на експериментите с животни в университета Гиресун.

В момента работи в Държавна болница за физиотерапия в Гиресун Клиника за педиатрична рехабилитация.

Фериде Билир

Физиотерапия и рехабилитация

Фериде Билир е основател на RİBEM Riskli Bebek Eğitim ve Danışma Merkezinde (Центъра за обучение и консултиране на рискови бебета RIBEM) в гр. Истанбул

През 1987 г. Фериде Билир завършва Факултета по физикална терапия и рехабилитация към университета Hacettepe.

В периода 1987 г. -1989 г. работи в катедрата по физикална медицина и рехабилитация на университета Гази.

Между 1989 г. и 2012 г. работи в медицинския факултет на Истанбулския университет, Институт по детско здравеопазване, отделение по детска неврология, отделение по физиотерапия. 

През 1999 г. получава магистърската си степен по неврорехабилитация на деца в риск в катедрата по неврология на медицинския факултет на Истанбулския университет.

2000 г. Започва да организира първите Бобат семинари и курсове в Турция.

През 2004 г. участва в учредяването на Асоциацията на детските физиотерапевти. Била е председател на асоциацията в продължение на две мандата.

През 2006 г. завършва сертифицирания от EBTA European Bobath Tutors Association (Европейската асоциация на преподавателите по Бобат) курс по Бобат и получава титлата  Бобат терапевт .

2012 г. участвава в създаването на Асоциацията на терапевтите по неврорехабилитация. От началото да настоящия момента е съпредседател на асоциацията.

2012 г. основава детския консултативно – рехабилитационен център  RİBEM Riskli Bebek Eğitim ve Danışma Merkezinde.

В момента, заедно с екип от опитни физиотерапевти и ерготерапевти, предоставя рехабилитационни и консултантски услуги относно ранна интервенция при бебета в риск. В  Ribem освен оценка и терапия на детето се предлага и обучение на родителите за начина по който да се организира дома, за да се улесни отглеждането на бебетата и децата  с церебрална парализа и неврологични заболявания.,и за това кои и какви са най – подходящите помощни средства и пособия .

Фериде Билир е разработила стажантска програма в RİBEM , чрез която помага на студенти от различни университети в последния курс на обучението им да се запознаят и обучат в работа с рискови бебета и деца с ДЦП.

И до момента специалистът физиотерапевт Ферида Билир изнася лекции по детска рехабилитация в отделенията по физикална терапия и рехабилитация на Истанбулския университет и в Аджибадем. 

Гост-лектор е в университета Йедитепе, Факултет по здравни науки, катедра по физиотерапия, където чете лекции по детска рехабилитация. 

Заедно с университета Йедитепе тя участва в проекта Еразъм+ за подкрепа на заетостта на младежи с леки психични заболявания. 

Участва в създаването на Асоциацията за подкрепа на заетостта (DİSDER). 

Доброволец е в много неправителствени организации. 

Продължава да извършва консултации по проекта SUPER PALSI, където заедно със студенти доброволци приобщават в обществото деца и младежи с ДЦП.

Христо Спасов

Физиотерапия и рехабилитация

Образование:

НСА “Васил Левски”- образователно-квалификационна степен Магистър специалност Кинезитерапия

магистърска програма КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ ДИСФУНКЦИИ

НСА “Васил Левски”- образователно-квалификационна степен Магистър специалност Кинезитерапия магистърска програма КИНЕЗИТЕРАПЯ ПРИ МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ ДИСФУНКЦИИ

Казвам се Христо Спасов. Работя в Кабинет за рехабилитация на деца. Заедно с екип от професионалисти помагаме на децата да развият своя потенциал. Нашите наблюдения са, че децата развиват потенциала си, когато са в спокойна и любяща среда. Ако детето не може да се справи с поставените му задачи, то не трябва да бъде укорявано, а да се насърчава и да му се дават сили да повярва в своите възможности. Много важен е контактът на детето със специалиста. Работата с детето трябва да е в синхрон и радостна обстановка.

За повече информация: https://www.spasovkinezi.com/

Даниела Манова

Физиотерапия и рехабилитация

Завършила съм рехабилитация през 1990 година. Работила съм в Специализирана болница за физикална и рехабилитационна медицина за ДЦП – София. Преподавател съм в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София в специалности „Рехабилитатор“ и „Масажист с увредено зрение“ от 1995 година. Водя учебна практика и упражнения по кинезитерапия и масаж на рехабилитатори и масажисти с увредено зрение. Имам интереси в неврологията и педиатрията. Работя с деца с церебрална парализа, нервно-мускулни заболявания, Рет синдром и др. Имала съм щастието да изкарам много курсове за повишаване на професионалната квалификация сред тях сертифицирани курсове с лицензирани преподаватели Бобат при  хемиплегии и при деца, Проприоцептивно нервномускулно улесняване, Войта и др., организирани от Асоциация на физиотерапевтите в България, Медицински университет, Карин дом и др. Тези курсове ме срещнаха с преподаватели, които обичат професията си, обичат да споделят знанията и уменията си и повлияха на професионалния ми път. Водя курсове за СДО в домове за деца и възрастни и към Медицински колеж.

Гергана Григорова

Физиотерапия и рехабилитация

Студент специалност Рехабилитатор

Казвам се Гергана Григорова, студент IIри курс специалност Рехабилитатор в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ София.

По професия съм маникюрист, което ми дава възможност да контактувам с различни по професия, характер и мислене хора. В МК „ Й. Филаретова“ практиката ни започна от първи семестър, контакта с пациенти също. Гледайки професионалистите започваш да изграждаш себе си като такъв. В процеса на обучение до тук имах възможността да мина през кабинет по рехабилитация в 3 ДКЦ, център по физикална терапия МЦ „ Здраве за всеки“, СБПЛР- Панчерево и СБРДЦП Св. София. Във всичките болници видях и научих за рехабилитацията при травми, фрактури, заболявания и операции на ОДА, инсулти, МС, ДЦП, акушерска пареза и генетични заболявания. Най- важно за мен е отношeнието! Също и първото впечатление, което ще създадеш, влизайки при пациента. Дали ти вярваш в прилаганата рехабилитация, ще дадеш ли всичко от себе си, за да вложи и пациента цялата си сила във времето през което отговаряш за неговото възстановяване!

0
YOUR CART
 • No products in the cart.