• +359897210791
 • fond@znb.bg

Тази публикация е написана въз основа на коментари и публикации в групите за акушерска пареза)

 • Грижа за бебето през първите месеци

Като основна грешка сред коментарите в групите на родителите на деца с акушерска пареза е това, че ръката не се пази достатъчно през първите месеци след раждането – при къпане, кърмене, вземане/слагане на бебето върху креватчето.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЛИПСВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНО С АКУШЕРСКА ПАРЕЗА В ОТДЕЛЕНИЯТА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ.

ЧЕСТО РОДИТЕЛИТЕ НЕ ПОЛУЧАВАТ ДОСТАТЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪЩНОСТТА НА ДИАГНОЗАТА И ПРОЦЕСА НА ЛЕЧЕНИЕ.

СЕМЕЙСТВОТО ВЪРВИ НАПРЕД ПО ПЪТЯ НА ЛЕЧЕНИЕТО С ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СА ЧУЛИ „ОТ ТУК, ОТ ТАМ“.

За съжаление често се наблюдава сценарият: „Семейство А“ и „семейство Б“ правят „N” на брой процедури по различни методи за лечение“. Родителите на новороденото се чувстват безпомощни и „все едно нищо не правят“ и „от утре почваме с това, което не правим“.

 

 • Ъгъл на разтягане по време на упражнения

При всяко бебе ъгълът на разтягането на ръката нагоре по време на рехабилитация може да е различен. И тук трябва да се внимава особено през първите месеци. Също така след операция повдигането на ръката на над 90 градуса може да увреди повече нервите.

 

 • Изпъкнала лопатка, като вторичен проблем при деца с увреждания на брахиалния плексус

Лопатката трябва да се пази изключително много, тъй като дори и при леките парези се наблюдава, тя да е изпъкнала. Поради увреждането, мускулите не действат

и не могат да я държат. Целта е да се прибере лопатката със съответните упражнения, масажи и ортези (след консултация със специалист). При някои упражнения по време на рехабилитация също е необходимо лопатката да се „държи“/“застопорява“.

 

 • Движенията на ръката според нормалното моторно развитие на детето

Доста често срещана грешка, която се споделя от родители в групите за акушерска пареза, е това, че родителите и специалистите се опитват да научат бебето(детето) да прави движения, които не са типични за нормалното моторно развитие на тази възраст.

 

 • „Нека да плаче, за да се оправи“

Майка споделя, че не може да забрави думите на специалист „Докато ми свърши отпуската, гледай да свикваш с мисълта, че бебето ти ще плаче по време на рехабилитацията, свиквай и с това, че и ти ще плачеш с него“….

Ние сме поддръжници на терапиите, които максимално елиминират стреса от плача по време на рехабилитации и за детето, и за семейството.

 

 • Кога се започва с лечението на бебе с акушерска пареза?

Родителите често чуват, че нищо не трябва да се прави през първите 20 или 30 дена след раждането на бебето с акушерска пареза. Родителите се объркват кога, какво, що и при кого. През това време може да се направи специален масаж, сензорна стимулация с подходящи материали, позициониране според типа на увреждане и много други неща според състоянието на детето.

 

 • Позициониране на ръката през първите месеци

За съжаление в страната ни липсва „общоприето правило“ как да се позиционира ръката на новородено с акушерска пареза. Често липсва информация или различни специалисти препоръчват различно позициониране.

 

 

 • Митове, свързани с операциите

Често чуваме медицински и немедицински лица да казват „Ооо, не! В никакъв случай не трябва да оперирате детето. Ще стане по-зле“.

А реално тези хора не са квалифицирани специалисти или тези медицински лица не са хирурзи на горен крайник.

Тук препоръката ни е да се обърнете не само към един, а да се консултирате поне с двама хирурзи на ръка, които са специалисти в областта на акушерска пареза.

 

 

 • Екип от специалисти

Изключително важно е с детето да работи екип от специалисти (невролог, ортопед, хирург на ръка, физиотерапевт, кинезитерапевт, ерготерапевт, логопед, дори и детски психолог), които имат комуникация помежду си и често обменят информация за състоянието и развитието на детето. Но за съжаление това се случва изключително рядко!

А напротив случва се също с детето да работят двама рехабилитатори, а те въобще да не знаят един за друг, тъй като семейството не информира терапевтите, че ходят и при друг. НО!!! Напълно възможно е двамата рехабилитатори да работят по съвсем различни методи, които да не са съпоставими.

Често се неглижира ролята на ерготерапията при лечението на деца с акушерска пареза.

 

 • Връзка „родител-дете-специалист“

При деца с акушерска пареза се прилагат специфични подходи и терапии, които изискват сътрудничеството със специалисти. Специалистите  идентифицират и оценяват състоянието и потребностите на детето и изготвят програми и планове за лечение. Екипът от специалисти трябва непрекъснато да следи състоянието на детето и да дава насоки относно работата на родителите вкъщи. А родителите трябва да дават обратна информация за развитието и поведението на детето вкъщи. Специалистите трябва да дават точни указания на родителите какво и как да правят, а родителите трябва да се включат активно, за да стимулират напредъка и да се постигнат по-добри резултати.

Понякога комуникацията между родителите и професионалистите се свързва с предизвикателства в разбирането и мотивирането на родителите. Специалистите не обучават родителите за тяхната роля като сътерапевти или родителите предпочитат само квалифицирани лица да работят с децата им.

Някои семейства разчитат само на работата на професионалиста. Те смятат, че услугите, които получават в специализираните центрове за рехабилитация са достатъчни за осигуряване на подкрепа на техните деца. Причините за това вероятно са свързани с липса на разбиране, умение и увереност, че могат да допълват работата на специалистите.

А от друга страна някои родители разчитат повече на собсвените си интуиция и нагласи, отколкото на мнението на специалисти. Често под влияние на мнението на обкръжаваща среда, вземат решение относно пътя на лечението. Най-вероятно това се дължи на редица затруднения в комуникацията между родителите и професионалистите. Родителите или не са получили ясна и разбираема за тях информация относно състоянието на детето и пътя на лечението, изчистена от тежка медицинска терминология, или нямат достатъчно доверие на специалиста.

 

За съжаление рехабилитацията, която се полага по здравна каса, е недостатъчна за децата с акушерска пареза. А е много важно ежедневно да има двигателна активност на ръката и да не се прекъсва терапевтичния процес. Напълно е възможно и постижимо родителите да заемат ролята на ко-терапевти. А от екипната работа на „родител-специалист“ да се получат дълготрайни положителни резултати.

 

 • Край на лечението…

Често срещана грешка е родителите сами да преустановят лечението „Детето си вдига ръката“ или „Детето прави всичко, то е излекувано на 100%“, без да обръщат внимание на второстепенните проблеми, които са причинени в резултат на увреждането на брахиалния плексус. Дори се наблюдават случаи, при които деца с по-тежка пареза, да бъдат по-добре след години, благодарение на усилената работа с детето.

 

!!!!!!!!! ВАЖНО !!!!!!!

НЕ правете упражнения, които виждате в интернет. Активните/пасивните движения, разтяганията, дейностите за сензорна стимулация….. цялата програма за лечение е строго ИНДИВИДУАЛНА и се променя според развитието на детето!

НЕ сравнявайте децата с акушерска пареза!

Сравнения като „Моето беше по-добре от другото, сега е по-зле“, „Моето правеше едно, а сега не може да прави движението, което прави другото дете“ СА НЕУМЕСТНИ, тъй като според типа и мястото на увреждане, се наблюдават различни случаи и развитието по време на лечението може да бъде коренно различно!

0
YOUR CART
 • No products in the cart.