• +359897210791
 • fond@znb.bg

БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ В КУРС ЗА АКУШЕРСКА ПАРАЛИЗА

Уважаеми студенти,

Искаме да Ви предложим невероятна възможност да разширите знанията си и да се включите в нашия курс за родители, посветен на акушерска парализа.

Ние ще осигурим безплатно място в курса за родители за акушерска парализа за ТРИМА ОТ ВАС. Това е уникална възможност да учите от водещ специалист в областта и да споделяте опит с родители и колеги.

Какви са изискванията?

 • Да сте студент в специалност „Рехабилитатор“, „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“ (бакалавърска или магистърска степен)
 • Да изготвите план на курсова работа на тема за акушерска парализа и кратко резюме
 • Да определите ментор/научен ръководител от университета/колежа, който ще подкрепи Вашето участие.

 • Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2024 г.

 • Да напишете цялата курсова работа в срок до три месеца след участието Ви в курса за родители и ни я изпратите, за да я публикуваме.

Как да кандидатствате?

 1. Изпратете план за Вашата курсова работа и резюме на fond@znb.bg  и включете информация за вас – имена, телефонен номер, специалност, курс на обучение
 2. Изпратете данни и за вашия ментор / научен ръководител – имена, телефонен номер и имейл адрес

Как ще бъдете уведомени?

Ние ще изберем трима от Вас и ще ви уведомим по телефон или имейл, че ще участвате безплатно в нашия курс за родители.

Какво следва след одобрението?

Ще сключим договор за безплатно участие в курса. В договора ще бъдат посочени детайлите за курса и задълженията на всяка страна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА ЗА РОДИТЕЛИ:

Курсът за родители на деца с акушерска парализа включва обширна гама от теми, свързани с диагнозата, лечението и подпомагането на децата и семействата. Чрез комбинация от теоретични лекции и казуси, курсът се фокусира върху следните аспекти:

 • Същност, причини, класификация.
 • Анатомия на горен крайник
 • Физиология
 • Операции. Предоперативен и следоперативен период
 • Социално-моторно-сензорно-говорно развитие
 • Вторични проблеми и постурални нарушения
 • Подходи при рехабилитацията
 • Сензорна интеграция и примери за игри при акушерска парализа
 • Клинични случаи

Онлайн формат: Курсът ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom. Записът на курса ще бъде наличен две седмици. През цялото време ще имате възможност да задавате въпроси. Всички презентации са преведени на български език. Превод от турски на български език по време на курса: последователен превод.

Дати и Часове: Курсът ще се проведе през януари или февруари 2024г. Датите ще бъдат публикувани през януари месец. Не се притеснявайте дали ще можете да участвате онлайн по време на курса, тъй като ще имате възможност да гледате записа в удобно за Вас време до две седмици след курса.

Лектор: Курсът ще бъде воден от основателката на „Смарт терапия“ – Зекие Гезгин. Тя притежава богат опит и знания в диагностицирането и терапията на деца с акушерска парализа, като е автор на множество научни публикации и статии в тази област.

Какви са ползите за ВАС?

 • Ние ще Ви осигурим безплатен достъп до обучението за родители на деца с акушерска парализа по време на курса и две седмици след курса.
 • Ще имате възможност за обогатяване на знанията и опита Ви за тази диагноза.
 • Ще имате възможност за срещи и обмяна на опит с колега – специалист в областта.
 • Ние ще публикуваме Вашата курсова работа в нашия сайт и ще Ви помогнем за публикуването й в научно издание, ако отговаря на съотвените условия за публикуване.
 • Ако Вашата курсова работа съдържа анкетно проучване, ние ще Ви помогнем да разпространите анкетата.

За нас е важно да подкрепим младите и амбициозни студенти, които се стремят да научат повече и да допринесат за развитието на рехабилитацията/ерготерапията при тази диагноза.

За допълнителни въпроси и информация, моля, свържете се с нас чрез имейл адрес fond@znb.bg  или по телефон +359 89 721 0791.

С уважение,

Екипът на Фондация „За нашето бъдеще“

0
YOUR CART
 • No products in the cart.