• +359897210791
 • fond@znb.bg

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Фондация „За нашето бъдеще“ стартира процедура за прием на документи за финансово подпомагане през 2024 година

За какво може да кандидатствате?

 1. Физиотерапия и рехабилитация
 2. Ерготерапия
 3. Закупуване на ортези, сплинтове и шини
 4. Плуване, арт терапия и хипотерапия
 5. Образователни програми за деца с увреждания и техните родители
 6. Спортни дейности
 7. Закупуване на медицински консумативи и изделия
 8. Помощни средства
 9. Други медицински дейности

Критерии за кандидатстване:

Средствата са предназначени само и единствено за лица с диагноза „увреждания на брахиалния плексус“, независимо от формулировката на диагнозата

 1. Терапевтичните дейности трябва да се извършват през 2024 година, независимо дали вече са извършени или предстои да бъдат извършени.
 2. Кандидатите трябва да са български граждани
 3. Кандидатите трябва да предоставят необходимите документи в срок

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 1. Подаване на заявления: до 15 август 2024 г.

  Подаване на заявления се извършва чрез онлайн формуляра, който се намира по-надолу на тази страница.

 2. Информация за одобрена сума: до 01 септември 2024 г. ще получите информация за одобрената сума.
 3. Предоставяне на разходооправдателни документи: до 15 ноември 2024 г. трябва да представите фактура от лечебното заведение/терапевтичния център или доставчика на стоката/услугата с описание и стойност на извършените дейности.
 4. Попълване на необходимите документи по образец: до 15 ноември 2024г.
 5. Изплащане на сумата: до 15 декември 2024 г. по банковата сметка на заявителя.

Каква сума ще получите?

Тази година Фондация „За нашето бъдеще“ ще разпредели сумата от 6000 лева поравно между всички одобрени кандидати. Независимо от това в кой град се провеждат терапевтичните дейности и какъв вид дейности се извършват, всички кандидати с диагноза „увреждания на брахиалния плексус“, които отговарят на нашите критерии и са подали необходимите документи в срок, ще получат равноправна финансова подкрепа. По тази причина Ви молим да спазвате стриктно посочените срокове за подаване на заявления и документи. Това ще ни позволи да организираме процеса ефективно и да осигурим навременна подкрепа за всички нуждаещи се семейства. 

Кандидатите, които не са изпълнили условията в посочените срокове, губят правото си за получаване на финансово подпомагане през тази година, но имат право да кандидатстват отново при актуални условия на следващите процедури за финансово подпомагане.

Списък с документи, които трябва да представите в срок до 15 ноември 2024г.:

 1. Копие на документ, удостоверяващ диагнозата

 2. Декларация-съгласие за обработване на лични данни (по образец)

 3. Договор за дарение (по образец)

 4. Удостоверение за банкова сметка на заявителя

 5. Разходооправдателни документи за терапевтични дейности през 2024г.

Моля, уверете се, че всички документи са попълнени коректно и подадени в срок, за да може процесът на кандидатстване да бъде успешно завършен.

За подаване на заявление е необходимо да попълните формуляра по-долу:

Заявление за финансово подпомагане на лица с увреждания на брахиалния плексус за провеждане на терапевтични дейности
Предоставям доброволно личните си данни, в израз на свободната ми воля и давам конкретното си съгласие Фондация „За нашето бъдеще“, в качеството на администратор на лични данни, да ги съхранява и обработва по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, като обработването може да включва ръчни, електронни или други автоматизирани начини и средства.
0
YOUR CART
 • No products in the cart.