• +359897210791
  • fond@znb.bg

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2023

С настъпването на новата година искаме да споделим с вас преглед на постиженията и предизвикателствата ни през 2023г. 

С удоволствие обявяваме нашите успехи, но също така сме честни и за това, което все още не сме постигнали и по-надолу сме отбелязали и тях.

Тук ще откриете:

Кратък обзор на приключили и продължаващи
проекти, дейности и инициативи

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ПРОЕКТИ

През 2023 г., Фондация “За нашето бъдеще” успешно реализира редица проекти, насочени към подпомагане на деца с акушерска пареза. Акушерската пареза представлява специфично медицинско състояние, възникващо при раждането, което създава уникални предизвикателства и нужди за засегнатите деца и техните семейства.

Нашата експертиза и специализирания личен опит, който притежаваме, ни позволиха да предоставим значима подкрепа и ресурси, отговарящи на специфичните нужди на децата с тази диагноза и техните семейства.

Въпреки този специфичен фокус, искаме да подчертаем, че с нашите инициативи и дейности сме подпомагали деца и възрастни с различни здравословни предизвикателства и диагнози.

През 2023 г., успешно организирахме набиране на средства чрез дарителски кампании, благотворителни базари и допълнителна стопанска дейност. Тези усилия ни помогнаха да съберем финансовите ресурси, необходими за подкрепата на децата с акушерска пареза и техните семейства.

Финансовата подкрепа, която предоставихме през 2023г., беше насочена към деца с акушерска пареза, поради специфичните им нужди и ограничените финансови ресурси. Това ни позволи да създадем, макар и недостатъчно, позитивно въздействие върху развитието на децата с тази диагноза, благосъстоянието и качеството на живот на семействата им.

Кратко описание на нашите инициативи, проекти, дейности
през 2023г. ще откриете тук:

Подробности за всеки проект са достъпни на нашия уебсайт и в социалните мрежи, където споделяме нашите истории.​

В рамките на нашата дейност, извън годишния обзор, осъществихме редица значими и неизменно важни дейности, които включваха информационна, психологическа, емоционална подкрепа – безвъзмездни юридически консултации от квалифицирани юристи, логопедична помощ от опитни логопеди, психологическа подкрепа от лицензирани психолози, преводачески услуги от лицензирани преводачески агенции.

Ние действахме като посредник-сътрудник между специалисти от различни области и между специалисти и семейства.

Нашата цел беше да облекчим и подобрим комуникацията, сътрудничеството и взаиморазбирането между всички, с цел предоставяне на най-добрата възможна подкрепа за децата и техните близки.

Обобщаването на информацията относно броя на консултираните, както и ефектите от тази дейност, изисква допълнително време и ще го публикуваме възможно най-скоро. През годината не създадохме изчерпателен отчет относно този аспект на нашата дейност.

Тъй като ние, Екипът на Фондация „За нашето бъдеще“, сме родители на деца с увреждания на брахиалния плексус (т.нар. „акушерска пареза“) повечето от тези дейности изпълнявахме като приятелски разговори на живо, по телефона или онлайн.

Контактите със семействата се развиваха естествено и без формалности и бяхме на разположение за разговори по всяко удобно за тях време, осигурявайки гъвкавост и готовност да слушаме и обсъждаме.

За нас е важно да улесним семействата, като избягваме допълнителни формалности и бюрокрации.

Осъзнаваме, че липсата на текущ подробен отчет за броя на консултираните, извън проектите и гореописаните дейности, е пропуск от наша страна. През новата година планираме да разработим и внедрим детайлен текущ отчет за броя на консултираните, постигнатите ефекти и резултати, с цел да гарантираме максимална прозрачност. В същото време ще продължим да отделяме значение на човешкия и приятелския аспект на подкрепата, която предоставяме. За нас защитата на правата на децата, принципите на равнопоставеност, защитата на личните данни са и остават ключови в нашата мисия.

Въз основа на нашия собствен опит и разбиране на предизвикателствата на този житейски път, ние сме убедени в необходимостта и ефективността на този вид подкрепа и ще се стремим максимално да улесним семействата.

Благодарение на неоценимата подкрепа и ангажимент на нашите доброволци и партньори, които се включиха активно в нашите усилия, ние успяхме да осигурим подкрепа на деца с различни диагнози и техните семейства от цялата страна.

Не можем да коментираме дали направеното през изминалата година е достатъчно, но ние се гордеем с нашите постижения през 2023 г.

Голямата подкрепа, която получихме, е източник на вдъхновение за нас!

Като екип, разбираме, че изключително малко време сме отделили за забавленията на децата, и сме се фокусирали предимно върху терапии и обучения.

През новата година планираме да компенсираме този пропуск, като създадем по-широка и разнообразна програма, която да включва и активности за забавление, но това няма да е за сметка на терапията и лечението на децата.

Със задачите, които си поставяме за 2024г., отново ще се стремим да създадем среда, където децата могат да растат, развиват се и се наслаждават на пълноценен живот, въпреки предизвикателствата, пред които са изправени.

Поставяме си цели и задачи, с които ще продължим да предоставяме обширен набор от възможности за развитие, като осигуряваме средства за медицинска подкрепа и терапия, необходими за доброто здраве и благополучие на всяко дете с акушерска пареза.

 

Цели и задачи за 2024 година

През 2024 г. планираме да увеличим броя на подкрепените от нас деца с акушерска пареза, като ще се стремим с нашата подкрепа да могат да провеждат повече терапевтични дейности. За съжаление изключително важни за развитието на потенциала на децата с акушерска пареза терапии не се покриват от държавата – плуване, ерготерапия, хипотерапия, арттерапия. През последните дни на годината, ние проведохме анкетно проучване и чухме отново от какво имат нужда децата с акушерска пареза и техните родители. 70% от анкетираните (19 родители) отговориха, че биха желали да получат от Фондация „За нашето бъдеще“ финансови средства за лечение и терапии. Отново ще имаме нужда от вашата подкрепа, за да можем да осигурим повече терапевтични дейности за повече деца и да гарантираме, че те остават достъпни и се осигуряват на децата, които имат нужда от тях.

Планираме да организираме комплексно събитие, обединяващо дейности по рехабилитация, плуване, почивка, отдих и забавления, с цел предоставяне на обширен подход за благополучието и разнообразието на участниците. Събитието ще включва дейности по рехабилитация, които целят подобряването на физическата функционалност на участниците. Плуването, като форма на физическа активност, подпомага мускулната сила и координацията, допринасяйки за общото здравеопазване. Неведнъж видяхме, че организирането на забавления и отдих включва аспекти, които подобряват психологическото благополучие на участниците. Освен всичко изброено, чрез това събитие ще предоставим на участниците възможности за споделяне на опит, взаимна подкрепа и изграждане на трайни връзки. Така с тази поставена задача за организиране на комплексно събитие ще предложим обширен и холистичен подход към укрепване на физическото и емоционалното благополучие на участниците.

Ще разпространяваме информация с цел родителите да достигнат по-лесно до нас. Разпространението на информацията в медицинските среди, където се извършват диагностика и лечение на деца, позволява на родителите да бъдат осведомени за съществуването на Фондация „За нашето бъдеще“ и предлаганите от нас услуги. Като се насочим към неонатологични отделения, физиотерапевтични центрове, невролози и ортопеди, ние предоставяме на родителите лесен достъп до информация, която е от съществено значение за техните деца, които могат да се възползват от нашата подкрепа. Вярваме, че това ще подпомогне и създаването на партньорства със специалисти и лечебни заведения. С нашите инициативи се стремим да подчертаем важната роля на неонатолози, физиотерапевти, невролози и ортопеди в грижата за деца с акушерска пареза, като им предоставяме ресурси и подкрепа за техните пациенти.

Ще насърчаваме повишаването на знанията на специалистите, работещи с деца с акушерска пареза, чрез организиране на обучителни програми и конференции

Обучените специалисти предоставят по-високо качество на грижа и обслужване за децата с акушерска пареза. Постоянното обучение стимулира специалистите да внедряват нови и иновативни терапевтични подходи, които могат значително да подобрят резултатите от терапията. Ще поканим висококвалифицирани лектори, за да можем по време на обученията да се фокусираме върху иновативни методи на специализирана грижа за предоперативен и следоперативен период. При организиране на събития от този вид, ще положим усилия за привличане на специалисти от повече градове, дори и от по-малки населени места, с цел осигуряване на по-лесен достъп до висококачествени терапевтични услуги за семействата, без да им се налага да пътуват на дълги разстояния.  Вярваме, че инвестирането в обучението на специалистите ще създаде по-добри условия за семействата.  Ценното време и финансовите ресурси, които биха били изразходени от родителите за дълги пътувания, могат да бъдат инвестирани в по-качествено и персонализирано лечение. За нас, обучен специалист е ценен ресурс, предоставящ възможност за помощ и подкрепа на още повече деца. Вярваме, че квалифицираните и иновативни подходи, които тези специалисти придобиват, имат потенциала да променят положително живота на децата с акушерска пареза, като им осигурят по-добро качество на живот и възможности за развитие.

Ще се фокусираме върху подготовката на студентите по рехабилитация и ерготерапия чрез организиране на специализирани курсове, включващи иновативни практики и предоставяне на възможности за практика и стажове, с цел подобряване на техните умения и знания за ефективна работа с деца с акушерска пареза.

Осигуряването на специализирани курсове дава възможност на студентите да се запознаят повече с най-новите и иновативни практики в областта на рехабилитацията и ерготерапията. Предоставянето на възможности за практика и стажове допринася за развитието на конкретни умения и компетентности, необходими за ефективната работа с деца с акушерска пареза. Този практически опит е ключов за създаване на компетентни и уверени специалисти. Обучени и подготвени студенти представляват обществено благо, тъй като те са в състояние да предоставят специализирана грижа на деца с увреждания. Това допринася за общественото благополучие и постигането на по-висок стандарт на здравеопазване. Обучени студенти играят ключова роля в подобряването на качеството на грижа за деца с акушерска пареза, като внасят новаторски и персонализирани методи в тяхната терапевтична практика. Именно поради всички гореизброени причини тази задача се вписва в нашата мисия да предоставяме по-добри възможности за развитие и благополучие на деца с акушерска пареза

Отново ще организираме конкурси за творчество и изобразително изкуство, тъй като тези инициативи играят ключова роля при изграждането на приемаща и подкрепяща среда. Конкурсите предоставят платформа за изява на творческия потенциал на участниците, подпомагайки развитието на техните умения. През изминалите две години, видяхме неведнъж, че конкурсите имат значителен принос към повишаване на осведомеността относно диагнозата акушерска пареза и приемането на деца със специални нужди. Събитията около конкурсите създават положителна образователна среда, където децата могат да бъдат подкрепяни и признавани за своите усилия и постижения. Участието в конкурсите предоставя възможност за участниците да изградят социални връзки с други деца, родители и общността, като създават платформа за взаимодействие и взаимоподкрепа. Конкурсите изпълняват важна роля в повишаването на обществената осведоменост относно специалните нужди на някои деца и възможностите за интеграция на деца с различни възможности.

Въпреки усилията, полагани от образователни институции и неправителствени организации, за борба със стигмата, трудностите продължават. За съжаление все още стигмата все още съществува и борбата с нея продължава!  Информационни кампании и образователни програми, целящи обучението на обществото за нуждите и възможностите на децата със специални нужди, могат да помогнат за предотвратяването на изолацията.

Вярваме, че организираните от нас конкурси и през 2024г. ще играят ключова роля при формирането на позитивен образ за децата със специални нужди и ще помогнат за създаване на подкрепящо общество, което ги приема и уважава. 

Ще работим за установяването на партньорства с компании и бизнеси с цел предоставяне на възможности за стажове и обучение, специално адаптирани за деца със специални нужди. Вярваме, че могат да се създадат повече персонализирани програми за стажове и обучения, които са специално адаптирани за деца със специални нужди и отговарят на техните индивидуални възможности и изисквания. Този план на действие ще насърчи устойчиво сътрудничество между бизнес сектора и обществените инициативи, подкрепяйки интеграцията и обучението на деца със специални нужди за по-добро бъдеще.

❌ Да завършим неприключилите проекти:

Работим усилено върху този важен ресурс вече повече от година. За наръчник за първи грижи голяма част от текстовете са готови. Чуждоезиковите са преведени. Първоначално планирахме да публикуваме наръчника през октомври, в рамките на Седмицата на акушерска пареза. Но в последствие Екипът ни взе решение да разшири обхвата на наръчника, което доведе до забавяне в публикуването.

Така през новата година ще продължаваме да работим върху наръчника, но важно е да отбележим, че вече той няма да обхваща само периодите на първите месеци, а ще обхване целият живот. Взехме това решение с цел да създадем ресурс, който не обхваща само първите месеци, но и целия жизнен път на човек с акушерска пареза – от бебе до възрастен, защото ние, като родители на деца с акушерска пареза, се нуждаем от информация и подкрепа не само през първите месеци.

Проектът изисква ангажимент и подкрепа от страна на още повече специалисти и дарители. Ще имаме за задача да отпечатаме този наръчник и да го разпространяваме.

През новата година ще продължим да работим върху създаването, отпечатването и разпространението на този ценен наръчник.

За този проект ще се наложи да съберем също така и допълнителни средства.

Вярваме в силата на този проект и във влиянието му върху живота на хората с акушерска пареза и техните близки. Вярваме, че този наръчник би бил полезен и за специалисти, които работят с тях. Благодарим ви за търпението и подкрепата, и искаме да ви уверим, че сме готови за предизвикателствата, които ни предстоят през новата година и сме убедени, че заедно ще реализираме и този проект.

През 2023 г., не успяхме да постигнем законодателни промени, насочени към подобряване на условията за децата с акушерска пареза и техните семейства. През 2024г. ще продължим да насърчаваме изменения в законодателството с цел подобряване на подкрепата и защитата на правата на децата с акушерска пареза, както и на техните семейства. През новата година ще отделим значително повече време за по-интензивна дейност в тази насока, с надеждата да постигнем в близко бъдеще значими законодателни промени, особено в Наредбата за медицинската експертиза.

Въпреки началната ни амбиция, се сблъскахме с неочаквани пречки и липса на ресурси, които забавиха реализацията на този проект. Но реализирахме важни етапи. Успяхме да съберем видеоклипове от специалисти. През последните месеци на годината осигурихме и софтуер за обработката на чуждоезичните клипчета. Имахме смелостта да се изправим срещу предизвикателствата без допълнително финансиране от други източници. Това ще направи нашия успех още по-голям и вдъхновяващ. В новата година ще продължим с нашите усилия и сътрудничество, за да приключим успешно проекта “Терапия без плач”.

Нашият опит да проведем интервю с Гьонюл Аджар беше отложен няколко пъти, но и двете страни сме убедени, че рано или късно с реализирането на този проект, ще успеем да докоснем живота на мнозина. Подготвихме важни въпроси, касаещи рехабилитацията на деца с акушерска пареза. Вярваме, че тези въпроси ще донесат ценни отговори и информация, която може да бъде полезна както за родители, така и за специалисти. Срещаме предизвикателства във връзка с техническата подготовка на проекта. Нека си припомним, че този проект също не разчита на външно финансиране, но сме твърдо решени да се справим с всички предизвикателства и да осигурим успешната му реализация. Със силна ангажираност, сме уверени, че през новата година ще публикуваме успешно и вдъхновяващо интервю.

Севинч Тахир е психолог и майка на дете с акушерска пареза. През 2024 г., ние се ангажираме с превод и публикуване на лекцията, която тя представи пред широка аудитория по време на дейностите на Турското сдружение „Brakiyal pleksus dernegi” за седмицата на акушерска пареза. Тази лекция е част от нашата постоянна ангажираност да предоставяме ценна информация и опит на родители и специалисти, които се грижат и работят с деца, засегнати от акушерска пареза.

❗ Какво следва:

🚀 С неотслабващ ентусиазъм и ангажимент, обещаваме да обърнем неуспехите в наши възможности за постигане на вдъхновяващи резултати през 2024 г.

🤝 Вие сте ключовата част от този успех! С вашата подкрепа и участие, вярваме, че можем да преодолеем всички предизвикателства и да направим нашите проекти реалност.

През 2024г. с дарителски кампании, благотворителни базари, проекти, продажба на продукти с кауза, ще имате възможност да ни подкрепите за осигуряване на средства и ресурси за постигане на нашите благотворителни цели.

За да продължим с нашата мисия и да постигнем още по-големи резултати, имаме нужда от вашата подкрепа.

За нас е важно да не прекъсваме усилията си в подкрепа на децата със специални нужди.

 Станете част от нашата Кауза!

💪 Благодарим ви подкрепата, която ни оказахте през 2023г.!

На последно място, с огромна благодарност и искрено уважение, искаме да споделим нашата признателност към всеки един член на Общото събрание на Фондация „За нашето бъдеще“.

Техният безкористен труд като доброволци на Фондацията, постоянната ангажираност и преданост към нашата обща мисия правят възможно реализирането на всичките ни инициативи и програми.

Истината е, че да бъдеш член на фондация, като нашата, изисква преданост и жертви. Трябва да посвещаваш своето свободно време (ако нямаш, да си създадеш), емоции и финанси, за да поддържаш жива каузата, която ни обединява.

КАУЗАТА, за която ЗАЕДНО И ОБЕДИНЕНИ се борим, не е просто цел в нашите учредителни документи. ТЯ Е ЧАСТ ОТ НАШЕТО СЪРЦЕ И ДУША!

Ние продължаваме да се борим от името на Фондация „За нашето бъдеще“ в името да прегърнат света с две ръце, дори когато попаднем на труден път, дори когато нямаме енергия и сили… Защото сме сигурни, че всяко усилие, всяка жертва са стъпки към по-добро бъдеще. И когато каузата се влива в самото ти сърце, тя не става просто част от теб – тя става същността на твоето вдъхновение.

Чрез висока степен на саможертва и безвъзмезден принос, членовете на Общото събрание се ангажират с работата на Фондацията и това ни позволява да достигаме до тези, които имат нужда от нашата подкрепа.

С гордост и увереност в предстоящите предизвикателства, поглеждаме към 2024 г. с нова енергия и нови задачи. 

С вашата подкрепа и активното участие на нашите членове и доброволци, вярваме, че ще постигнем още по-значими резултати!

С уважение,

Екипът на Фондация “За нашето бъдеще”

0
YOUR CART
  • No products in the cart.