• +359897210791
  • fond@znb.bg

Родителството е трудна задача и да си родител на дете със специални потребности е голямо предизвикателство.

Родителите на деца с акушерска пареза могат да се сблъскат с много усложнения и поради липсата на осведоменост за диагнозата, лечението и състоянието на детето.

В допълнение към това недостигът на медицински лица – специалисти в областта на увреждането на брахиалния плексус, допълнително затруднява родителите не само в България, но и в световен мащаб.

Подобно на всички останали диагнози при деца, и тази често оставя родителите изолирани в собствените им общности и семейства. Семействата се нуждаят от подкрепа и с правилен подход, те могат да помогнат на детето си да се развие и да преодолее предизвикателствата на уврежданията на брахиалния плексус.

Детето в своята цялост трябва да бъде в центъра на терапевтичния процес.

Начинът, по който здравните работници се отнасят към родителите и децата, влияе значително не само върху хода на грижите и лечението, но и върху продължаването на родителските взаимоотношения и умствените модели, които детето изгражда, за да формулира очаквания относно своите бъдещи грижи.

 

Глобални изследвания са доказали, че родителите могат да бъдат обучени да помагат на дете с акушерска пареза и че намесата на родителите може да осигури отлични дълготрайни резултати.

Добре е обучението на родителите да започне веднага след раждането на бебето, т.е. след придобиване на акушерска пареза.

Изключително ценни за напредъка са първите СПЕЦИАЛНИ грижи за бебетата с акушерска пареза – по време на кърмене, обличане/събличане, вземане/поставяне на бебето, поставяне в правилна поза за сън, къпане…

Веднага след поставянето на диагнозата, е необходимо семейството да се обърне към физиотерапевт/кинезитерапевт с опит с деца с увреждания на брахиалния сплит.

В последствие терапевтите изготвят специална програма за бебето, според типа на увредата и следват последователност от дейности, като:

  • идентифициране на състоянието на бебето и на силните страни на настоящите умения
  • идентифициране на областите за подобрение в настоящия етап
  • обучение на родителите и контролирано използване на програмата у дома
  • изпълнение на програмата у дома от родителите, като допълнение към работата на терапевтите, с редовна подкрепа и мониторинг от специалистите
  • непрекъснато наблюдение от родителите за напредъка на бебето
  • разработване на нова програма за лечение при необходимост

По този начин, участието на родителите в лечението на детето може да допринесе значително за скоростта на напредъка. Добре документираната програма за обучение на родители позволява на родителите да служат като сътерапевти за собствените си деца със специални нужди.

Това е непрекъснат цикъл от дейности – активни и пасивни упражнения, които са включени в домашната програма, специални грижи, специални игри за развитие на уменията, непрекъснато наблюдение от родителите за проблеми и „малките големи крачки“ в развитието. Когато детето постигне определена цел за развитие, се инициира друга домашна програма.

Ефективността на терапията у дома

За съжаление времетраенето на терапията при специалист не е достатъчно за получаване на добри резултати при лечението на деца с акушерска пареза.

Когато терапията е придружена с подкрепата на родителите, действащи като сътерапевти на „пълен работен ден“, се повишава значително ефективността на приложеното лечение и се засилва развитието.

С възможността да действат като ко-терапевти, родителите могат да стимулират напредъка, като знаят какво точно да направят. 

Понякога състоянието „увреждане на брахиален плексус“ може да доведе до последващи проблеми, тъй като лечението на тази диагноза е поредица от травматични събития в живота на децата, получили акушерска пареза по време на раждането и техните родители.

Подкрепата и помощта на различните личности – родители и здравен персонал, които с различни функции и отговорности се намесват в грижите за детето, играят решаваща роля.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.