• +359897210791
  • fond@znb.bg

Какво е увреждане на брахиалния плексус по време на раждане
(акушерска пареза, акушерска парализа)?

Брахиалния плексус е мрежа от нерви разположени в областта на шията, чиято цел е да изпращат сигнали от гръбначния мозък към рамото, ръката и дланта. Нараняването на брахиалния плексус възниква, когато тези нерви са разтегнати, компресирани, разкъсани, прекъснати или откъснати при коренчето на нерва от гръбначния мозък.

Травми в брахиалния плексус са често срещано явление при инциденти (катастрофи, в някои спортове, например тенис) НО ДОСТА ЧЕСТО ВЪЗНИКВА И У  НОВОРОДЕНИ, В СЛЕДСТВИЕ НА ТРАВМАТИЧНО РАЖДАНЕ.

Акушерска пареза (акушерска парализа, парализа на Erb или Пареза на брахиалния плексус) е парализа на ръката причинена от увреждане на раменния сплит (Plexus brachialis) по различни причини по време на раждането. Това е една от най – честите родови травми, като около 3 на 1000 живородени деца се раждат с Акушерска пареза. Характеризира се със слабост в мускулите, пълна или намалена чувствителност и частична или пълна липса на движения в ръката според вида и степента на увреждане.

Симптомите се забелязват веднага след раждането –  ръката виси до тялото, при изправяне на бебето ръката увисва, липса на рефлекса на Моро и/или липса на рефлекса на Робинзон при засегнатата страна. Още:

-Пълна или частична липса на движения в ръката, особено в рамото и лакътя.

-Слаб захват на ръката или липса на сила в китката, невъзможност за хващане дори на леки предмети.

-Липса на чувствителност.

-Странна позиция (ръката може да се огъне към тялото или да виси отпусната)

-Наблюдават се случаи, при които пръстите са свити като „нокти на граблива птица“ или китката е сгъната и обърната назад, известна още като „деформация на сервитьорски бакшиш“

-Спадане на горния клепач, свиване на зеницата и хлътване на очната ябълка (Синдром на Хорнер)

– Ограничен обем на движенията на главата и шията, като главата е отметната в едната посока  брадичката в срещуположната (Тортиколис).

Според степента и мястото на увреждане се наблюдават различни клинични случаи и съответно различен период на възстановяване. 

Докато при най-леките парези възстановителният период отнема няколко месеца, то при по-тежките случаи лечението отнема дълги години.

Тежките увреждания на брахиалния плексус биха могли да оставят ръката парализирана, със загуба на функция и усещане. 

*****За повече информация: Вижте подменю “Полезна информация”