• +359897210791
 • fond@znb.bg

Мисия и цели

НАШАТА МИСИЯ

 е да подобрим качеството на живот на децата и възрастните със специални потребности и техните семейства, както и да подпомагаме лечението им в страната и в чужбина чрез осигуряване на достъп до качествени услуги и обучения.

ЦЕЛИ

Фондация “За нашето бъдеще” има за цел да подпомага деца и възрастни с увреждания на брахиалния плексус (т. нар. акушерска парализа; акушерска пареза) и техните семейства, като предоставя актуална информация, специализирана помощ, образователни възможности, финансова помощ и психологическа подкрепа. 

Стремим се да осигурим индивидуално внимание, образователни възможности и социална интеграция, като същевременно насърчаваме осъзнатостта и разбирането за предизвикателствата, пред които се изправят тези лица. Заедно работим към създаването на подкрепяща общност, в която всеки може да развива своя потенциал и да се чувства  разбран, признат и щастлив.

НАШИЯТ ЕКИП

Ние сме родители и близки на деца с увреждания на брахиалния плексус, получени по време на раждане и от личен опит познаваме много добре диагнозата и предизвикателствата, свързани с нея. Този личен опит ни прави по-добре осведомени и по-съпричастни към нуждите на децата и техните семейства.

Ергин Салатов

Управител и член на Общото събрание

Мюмюне Ахмед

Член на Общото събрание

Ебру Зекерия

Доброволец

Имрен Гендж-Салатова

Съосновател и член на Общото събрание

Мая Докова

Член на Общото събрание

Нурие Генджева

Логопед - Доброволец

Калинка Кьосева

Член на Общото събрание

Ертан Салатов

Член на Общото събрание

Сюлбие Юнузова

Психолог - Доброволец

Екатерина Баделина

Член на Общото събрание

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Фондация “За нашето бъдеще” е неправителствена организация с идеална цел, имаща статут на юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. Разград и осъществява дейност в обществена полза.

Работата на Фондацията се основава на следните принципи и ценности:

 • Съпричастност
 • Иновация
 • Сътрудничество
 • Вяра във възможността за промяна
 • Прозрачност и отчетност
 • Честност и почтеност
 • Недискриминация
 • Реалистична оценка на индивидуалните потребности и постижения

Ние предоставяме актуална информация, разнообразни програми и услуги, включително обучения, средства за терапевтични сесии, психологическа помощ и информационни ресурси. Също така съдействаме за осигуряване на необходимите медицински процедури и оборудване.

Лицата с увреждания на брахиалния плексус се сблъскват с редица предизвикателства физически, емоционални, финансови, предизвикателства, свързани със социалната интеграция . Техните семейства се нуждаят от подкрепа и информация за по-добро бъдеще.

Да, сътрудничеството с медицински специалисти и институции е от съществено значение. Ние работим с експерти в областта, за да осигурим най-добрите методи на лечение и рехабилитация.

Благодарим Ви, че искате да помагате на нашата Кауза! Можете да станете доброволец, като се свържете с нас чрез нашия уебсайт или контактната ни информация. Има много начини да помогнете, включително чрез помощ при организиране на събития, подкрепа на програмите ни или споделяне на Вашите умения и опит.

За да кандидатствате за помощ, моля, свържете се с нас за повече информация. Обикновено изискваме информация за медицинския статус на детето и неговите текущи нужди, за да можем да предоставим най-подходящата подкрепа.

 1. Финансово подпомагане и стимулиране на деца и възрастни с увреждания и на неправителствени организации.
 2. Създаване и поддържане на среда за правилно развитие на децата, лечение и рехабилитация на деца и възрастни с физически увреждания.
 3. Подкрепа и защита на интересите на децата и възрастните, свързани с тяхното физическо и психично здраве, пред държавни и обществени институции и пред трети лица.
 4. Повишаване на осведомеността на цялото общество относно проблемите, съпътстващи цялостното развитие на децата и относно проблемите на децата и възрастните с физически увреждания.
 5. Внедряване на нови съвременни методи и практики при решаването на проблемите на децата с увреждания.
 6. Създаване, развиване и поддържане на връзки с други подобни юридически лица с нестопанска цел.
 7. Реализация на самостоятелни и съвместни проекти, консултиране, оказване на съдействие и търсене на форми за сътрудничество на местно, национално и международно равнище, насочени към оказване на помощ и защита на правата и интересите на членовете на Фондацията, включително и на децата със специални потребности и на възрастните с увреждания.
 8. Стимулиране на децата и възрастните с увреждания в областта на спорта и науката.
 9. Провеждане на обучения, курсове, семинари, работни срещи и други инициативи с подобна тематика, които са свързани с целите на фондацията.
 10. Организиране на експертни проучвания на проблемите, свързани с правата на родителите и децата с увреждания, както и на възрастните с увреждания.
 11. Привличане на изявени специалисти от страната и от чужбина за подпомагане на дейността на Фондацията. Издаване научно-популярна и научна специализирана литература в областта на лечението и рехабилитацията на деца и възрастни с увреждания.
 12. Предоставяне експертно съдействие на сродни организации;
 13. Осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Фондацията. Извършване на дейност за привличане на дарители от страната и чужбина.

Досега Фондацията успя да помогне на много деца и семейства да подобрят своето здравословно и образователно развитие. Имаме множество истории на успех и примери за деца, които постигат изключителни резултати. 

Нашите цели включват разширяване на обхвата на нашата подкрепа, предоставяне на помощ и подкрепа на повече деца и възрастни с акушерска парализа, допринасяне за развитието на  терапевтичните методи и разработване на партньорства с други организации. Постоянно търсим начини да подобрим нашата работа и да помогнем още повече на децата и техните семейства.

Как мога да помогна?

Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. 

Можете да станете доброволец, да дарите финансови средства или да помогнете при организирането на събития и кампании. 

0
YOUR CART
 • No products in the cart.