• +359897210791
  • fond@znb.bg

СБОРНИК С ДОКЛАДИ

ОТ МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА УВРЕЖДАНИЯ НА БРАХИАЛНИЯ ПЛЕКСУС

Сборникът с доклади от Първата международна конференция , която организирахме вече е публикуван!

Сборникът е двуезичен. Темите са преведени на български език, благодарение на част от събраните средства по време на Мартенската ни кампания през 2023 г. 

В сборника ще намерите отговор на някои важни въпроси, касаещи диагнозата увреждания на брахиалния плексус (т. нар. акушерска пареза, родова травма на раменния сплит, акушерска парализа, увреждане на plexus brachialis).

 

СЪДЪРЖАНИЕ :

1. ПРЕДГОВОР
2. ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕЖДАНИЯ НА БРАХИАЛНИЯ ПЛЕКСУС, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ 
3. РАЗЛИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА БРАХИАЛНИЯ ПЛЕКСУС, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ: SMART ТЕРАПИЯ 
4. ПРИНОС НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА SUPER ORTHOSİS КЪМ ФИЗИОТЕРАПИЯТА КАТО НОВ ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВРОДЕНА ПАРАЛИЗА НА БРАХИАЛНИЯ ПЛЕКСУС 
5. ЕФЕКТИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ХИПОТЕРАПИЯТА ПРИ ЛИЦА С НАРАНЯВАНЕ НА БРАХИАЛНИЯ ПЛЕКСУС 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

Конференцията беше посветена на седмицата за повишаване на осведомеността относно увреждания на брахиалния плексус.

Настоящият материал има изцяло информационен характер и не замества консултация със здравен специалист!

0
YOUR CART
  • No products in the cart.