• +359897210791
  • fond@znb.bg

Какво е увреждане на Брахиален плексус?

brachial plexus

Какво е акушерска пареза?

Акушерска пареза (парализа на Erb или Пареза на брахиалния плексус) е парализа на ръката причинена от увреждане на раменния сплит (Plexus brachialis) по различни причини по време на раждането. Това е една от най – честите родови травми, като около 3 на 1000 живородени деца се раждат с Акушерска пареза. Характеризира се със слабост в мускулите, пълна или намалена чувствителност и частична или пълна липса на движения в ръката според вида и степента на увреждане.

Брахиалния плексус е мрежа от нерви разположени в областта на шията, чиято цел е да изпращат сигнали от гръбначния мозък към рамото, ръката и дланта. Нараняването на брахиалния плексус възниква, когато тези нерви са разтегнати, компресирани, разкъсани, прекъснати или откъснати при коренчето на нерва от гръбначния мозък.

Симптомите се забелязват веднага след раждането –  ръката виси до тялото, при изправяне на бебето ръката увисва, липса на рефлекса на Моро и/или липса на рефлекса на Робинзон при засегнатата страна. Още:

-Пълна или частична липса на движения в ръката, особено в рамото и лакътя.

-Слаб захват на ръката или липса на сила в китката, невъзможност за хващане дори на леки предмети.

-Липса на чувствителност.

-Странна позиция (ръката може да се огъне към тялото или да виси отпусната)

-Наблюдават се случаи, при които пръстите са свити като „нокти на граблива птица“ или китката е сгъната и обърната назад, известна още като „деформация на сервитьорски бакшиш“

-Спадане на горния клепач, свиване на зеницата и хлътване на очната ябълка (Синдром на Хорнер)

– Ограничен обем на движенията на главата и шията, като главата е отметната в едната посока  брадичката в срещуположната (Тортиколис).

tortikolis
waiterstiphand
clawhand
0
YOUR CART
  • No products in the cart.