• +359897210791
  • fond@znb.bg

Класификация на увреждания на брахиален плексус

Брахиалният плексус е мрежа от нерви, които провеждат сигнали от гръбначния мозък до рамото и ръката. Тези нерви произхождат от 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми шиен и 1-ви гръден сегмент на гръбначния мозък и инервират, мускулите и кожата на гърдите, рамото, ръката и пръстите.

Уврежданията на брахиалния плексус могат да се класифицират като травматични или акушерски.

Акушерска пареза (известна още като акушерска парализа) представлява увреждане на раменния сплит на бебето по време на раждането.

Увреждането на периферния нерв най-често се случва при мануално извличане на плода. Травмата води до притискане, разтягане или прекъсване на брахиалния (раменния) сплит.

Акушерската пареза е една от най-често срещаните родови травми (3 на 1000 раждания).

Увреждането обикновено е едностранно. При израстване на детето горният крайник изостава в развитието си, той е атрофичен. При тежки случаи, а и при по-леките, когато са неправилно лекувани или при късно започване на лечението, се стига до инвалидност за цял живот.

За качествено лечение е необходима професионална работа на екип от различни специалисти: неонатолози, педиатри, хирурзи на ръка, невролози, ортопеди, специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевти, ерготерапевти, хипотерапевти и др.

Полученото увреждане може да доведе до слабост или пълна загуба на движенията на ръката.

Най-тежката форма се наблюдава при откъсване на нервно коренче, което води до пълна слабост в съответните мускули.

В научната литература съществуват различни класификации на акушерска пареза.

Най-честата класификация, която се среща в страната ни, разделя акушерска пареза на три групи:

Горен тип (Dushene-Erb) – засяга коренчетата C5 – C6. Няма движения в рамото, има движения в лакътя и китката.

  • Долен тип (Dejerin-Klumpke) – засяга коренчетата на C7 – Th1. Има движения в рамото, няма движения в лакътя и китката.
  •  
  • Тотален тип – C5 – Th1 – има увреждане на целия плексус. Няма движения в рамото, лакътя и китката.
  •  

Диагнозата при всички форми на родова парализа се базира на клиничното изследване ЕМГ, ЯМР, компютърна томография.

Друга често срещана класификация в световната научна литература е тази на Наракас:

0
YOUR CART
  • No products in the cart.