• +359897210791
  • fond@znb.bg

Диагностика и лечение
на увреждания на брахиалния плексус,
получени по време на раждане

Поставяне на диагноза и проследяване

Диагностирането на увреждания на брахиалния плексус е важен етап, който изисква специализирани медицински изследвания.

Диагностициране на състоянието при увреждане на брахиалния плексус може да се направи от хирург на ръка/ невролог / ортопед чрез провеждане на физически преглед и анализ на симптомите.

Диагнозата се поставя чрез един или няколко от следните диагностични методи:

  • Електромиография (ЕМГ) – вкарва се иглен електрод през кожата в различни мускули. Тестът оценява електрическата активност на мускулите, когато се свиват и в покой. 
  • Изследвания на нервната проводимост – обикновено са част от ЕМГ и служат за измерване скоростта на проводимост в увредения нерв посредством нисковолтов ток. Този метод на изследване предоставя информация за това колко добре функционира нервът;
  • Магнитно-резонансно изображение (ЯМР) –  Често успява да покаже степента на увреждането, причинено от нараняване на брахиален сплит и да помогне за оценка на състоянието на артериите, които са важни за крайника и за реконструкцията му. 
  • Компютърна томография (КТ) миелография – използва серия от рентгенови лъчи, за да се получат изображения на напречно сечение на тялото.

По-нататъшно лечение и подход към увреждането на брахиалния плексус се определят в зависимост от резултатите от тези диагностични методи.

 Ранната диагноза и лечение са ключови за постигането на по-добри резултати при това състояние.

Лечение на увреждания на брахиалния плексус

Лечението на увреждания на брахиалния плексус е индивидуален процес, който се адаптира спрямо различните фактори.

Източник: https://www.cincinnatichildrens.org/

Лечението зависи от няколко фактора:
– тежестта и вида на нараняването
– продължителността на травмата
– и други съществуващи състояния.

Някои от основните методи за лечение на акушерска пареза включват:

Физиотерапия, рехабилитация и ерготерапия

При бебета, които имат пълно възстановяване на флексията на лакътя на 2 месеца, обикновено се наблюдава възстановяване на функцията на ръката през първите 2 години. Въпреки това, някои от тези деца може да се нуждаят от терапия за разтягане и шиниране, за да запазят обхвата си на движение и да предотвратят скованост на ставите, докато се възстановяват.

Ботокс и шиниране – Някои пациенти, които имат схванати стави и намален обхват на движение, което не се подобрява с терапията, могат да се възползват от инжекции с ботокс за временно отпускане на стегнатите мускули.

Хирургично лечение

Ако нервите са били силно разтегнати, разкъсани или авулсирани, може да се прилага хирургично лечение. Операция на нервите обикновено се извършва в рамките на 6 месеца след нараняването, за да се даде на мускулите най-добър шанс за функционално възстановяване.

Присаждане на нерв – Нараняването на брахиалния плексус се изследва, белегът или невромата се изрязват и се използват нервни присадки (обикновено от долните крака) за заместване на увредените нерви. Пълното възстановяване може да отнеме дълги години.

Нервни трансфери – Част от друг работещ нерв се свързва с увредения нерв близо до неговия целеви мускул, за да помогне за ускоряване на процеса на възстановяване от нараняването. Нервите се регенерират с 1 mm/ден (1 инч/месец), така че може да отнеме време да се види пълната степен на възстановяване. Много е важно да се продължи с шинирането и упражненията, така че ставите да останат еластични, докато настъпи възстановяване на нервите.

Хирургия за рамото – Мускулните дисбаланси от увреждането на брахиалния плексус могат да доведат до дълготрайни деформации на рамото, като дислокации и гленохумерална дисплазия. При тези случаи може да се приложат различни процедури, включително редукция, трансфери на сухожилия и остеотомии.

Вторични операции – Те могат да бъдат приложени в детска възраст или в дългосрочен план, за да помогнат за подобряване на функцията на ръката. Те могат да включват специфични интервенции за рамото, лакътя, предмишницата, китката или ръката, за да я направят по-функционална.

Лечението при акушерска пареза е индивидуално и лицата с акушерска пареза се нуждаят от множество специалисти!

Този холистичен подход се стреми към подпомагане на възстановяването на функционалността на ръката и подобряване на качеството на живот на засегнатите лица.

Хората с акушерска пареза се нуждаят от множество специалисти, които могат да предоставят различни аспекти на медицинската грижа и подкрепа. В зависимост от степента на увреждане и индивидуалните нужди на пациента, следните специалисти могат да бъдат включени в екипа за лечение и подпомагане:

Педиатър или Неонатолог: Специалисти в областта на детската медицина, които се грижат за новородените с акушерска пареза и координират началната фаза на лечението.

Физиотерапевт: Помага за възстановяването на движението, силата и координацията на мускулите чрез физически упражнения и терапевтични методи.

Ортопед: Специалист, който се грижи за оценката и лечението на мускулно-скелетните проблеми и заболявания, свързани с акушерската пареза.

Невролог: Лекар, специализиран в изучаването и лечението на нервната система, който може да предостави допълнителна експертиза при акушерската пареза.

 Хирург на горен крайник:  Специалист в областта на хирургията на ръка може да бъде необходим в случаи, когато консервативните методи не довеждат до достатъчно подобрение и оперативната намеса се налага за възстановяване на функциите и структурите на увредения горен крайник. Препоръчваме редовно проследяване от хирург на ръка!

Ерготерапевт: Специалист в областта на ерготерапията, който работи с пациенти, засегнати от акушерска пареза, за да подпомогне развитието на уменията за самостоятелност и подобряването на функционалните им умения в ежедневния живот.

Ортезист: Съдейства при изработването и настройката на ортези (подпомагащи устройства) за оптимално функциониране на засегнатата ръка.

Психолог или Психотерапевт: Поддържа психологическото благосъстояние на пациента и неговото семейства, предоставяйки емоционална подкрепа и стратегии за справяне.

Социален работник: Помага в областта на социалната интеграция, координиране на социални услуги и подпомагане в преодоляването на предизвикателствата в ежедневния живот.

Специалист по образование: Ако засегнатото лице е дете, участието на специалист по образование е от съществено значение за осигуряване на индивидуализирани образователни програми и подкрепа в училище.

Хирург на ръка и физиотерапевт

Проследяването от хирург на ръка е от изключителна важно значение за пациентите с акушерска пареза, тъй като този специалист може да предостави специализирана оценка и управление на структурните и функционални аспекти на горния крайник. Редовните прегледи от хирург на ръка могат да включват следните аспекти: 

  1. Оценка на напредъка: Хирургът на ръка ще следи за всякакъв напредък във функционалността и структурата на горния крайник. Този процес е от съществено значение за адаптиране на лечебните стратегии и планове по отношение на оперативни намеси, ако е необходимо.

  2. Планиране и изпълнение на операции: Ако има необходимост от оперативно лечение, хирургът на ръка ще изготви подробен план за процедурата и ще извърши операцията със специфичната цел за възстановяване на функционалността на горния крайник.

  3. Преглед и манипулации: Хирургът може да извършва манипулации и прегледи, които да подпомогнат в поддържането на гъвкавостта и функционалността на ставите, мускулите и тъканите в горния крайник.

  4. Съвети и ръководство: Хирургът на ръка ще предоставя съвети и ръководства на пациента относно ежедневната грижа за горния крайник, както и методи за поддържане на оптимална функционалност.

Редовното проследяване от хирург на ръка е от съществено значение за устойчив и ефективен подход към лечението и подпомагането на лицата с акушерска пареза.

Редовното проследяване от физиотерапевт (рехабилитатор, кинезитерапевт) е от изключително значение при управлението на акушерската пареза.  Физиотерапевтът играе ключова роля в процеса на възстановяване и поддържане на функционалността на горния крайник. Защо е важно? Защото именно той има ключова роля при:

Оценка на функционалността: Физиотерапевтът редовно оценява напредъка на пациента във функционалното възстановяване. Това включва измерване на обхвата на движение, силата на мускулите и други параметри, които са важни за ежедневния живот.

Изпълнение на терапевтични упражнения: Физиотерапевтът разработва индивидуален план за терапия, включващ специфични упражнения и техники, предназначени за подобряване на мускулната сила, гъвкавостта и координацията.

Обучение на пациента и семейството му: Физиотерапевтът обучава пациента и семейството му как да изпълнява упражненията правилно и как да поддържа правилна поза и движения в ежедневния живот. Това е от съществено значение за постигане на оптимални резултати.

Масаж и други терапевтични подходи: Физиотерапевтът може да използва масажи и терапевтични подходи, за да подпомогне релаксацията на мускулите, подобри циркулацията и улесни процеса на възстановяване.

Адаптация на терапевтичния план: В зависимост от напредъка и промените в състоянието на пациента, физиотерапевтът може да адаптира терапевтичния план, за да отговаря на текущите нужди.

Редовното проследяване от физиотерапевт играе ключова роля в поддържането и подобряването на функционалността на горния крайник при лица с акушерска пареза.

 

Мултидисциплинарният екип е от голямо значение при лечението на акушерска пареза

Всеки случай на акушерска пареза е уникален. Различните пациенти могат да имат различни степени на увреждане, заболявания и нужди. Мултидисциплинарният екип позволява персонализирано и целенасочено лечение, съобразено със специфичните условия на всеки пациент.

Включването на разнообразни специалисти, като хирурзи, физиотерапевти, ортопеди, логопеди, ерготерапевти, психолози и други, гарантира, че всички аспекти на здравето и благосъстоянието на пациента се обхождат с подходяща експертиза.

Мултидисциплинарният екип работи заедно, за да координира грижите и да предостави холистичен подход. Това включва обмен на информация, планиране на лечебни стратегии и съгласуване на различни терапевтични подходи.

Различните специалисти допринасят с различни методи и терапии, които обогатяват лечебния процес.

Съгласуваната работа на мултидисциплинарния екип има потенциала да оптимизира резултатите от лечението. Всеки специалист в екипа допринася към общата цел – подпомагане на пациента да постигне максимална функционалност и подобрение на качеството на живот.

Следователно, мултидисциплинарният подход е ключов за успешното и всеобхватно лечение и подпомагане на хората с акушерска пареза.

Всеки случай на акушерска пареза е уникален, и възможностите за успешно лечение зависят от комплексен и индивидуализиран подход.

Нашата фондация е посветена на подпомагането на деца с акушерска пареза, предоставяйки не само финансова подкрепа, но и цялостно обслужване на техните уникални нужди. 

В сътрудничество с висококвалифицирани специалисти, които се отличават със своите познания в областта на акушерска пареза, ние работим за това да предоставим възможности на всеки един човек с акушерска пареза за достъп до съвременни методи на диагностика и лечение.

Вярваме в силата на общността и важността на интегрирания подход. Създаваме среда, в която децата и техните семейства получават необходимата подкрепа, за да надминат предизвикателствата пред тях. 

Нека заедно да изграждаме път към по-добро бъдеще, пълно със здраве, надежда и възможности за всяко лице, засегнато от акушерска пареза!

0
YOUR CART
  • No products in the cart.