• +359897210791
  • fond@znb.bg

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 2022г.

Фондация "За нашето бъдеще" организира информационна кампания за седмицата, посветена за повишаване на осведомеността относно увреждания на брахиален плексус 19-25 октомври 2022г.

Цели:

– да се даде гласност за същността на диагнозата;

– да се акцентира върху причините и рисковите фактори, които водят до увреждания на брахиалния плексус по време на раждане;

– да се осигури информация на бъдещите родители как да се предпазят

– да се запознаем със семейства, които се борят с тази диагноза;

– да помогнем на тези семейства;

– да информираме обществото за проблемите на хората с тази диагноза

 

 

 

ОРГАНИЗИРАХМЕ КОНКУРСИ, ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ С НАД 200 СПЕЦИАЛИСТИ И РОДИТЕЛИ И ОТКРИТО СПОДЕЛЯХМЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУВАХМЕ ИНФОРМАЦИЯ В ГОЛЕМИ СПИСАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИ.

Първата ни официална информационна кампания за седмицата на диагнозата беше успешна! 

За първи път поставихме началото на провеждане на конференции с участието на родители. 

Събирането на специалисти от различни области в рамките на конференцията допринесе за обмена на знания и опит, което със сигурност ще подобри разбирането и решаването на предизвикателствата на акушерска пареза. 

Също така, разширяването на инициативата в съседна държава, като Турция, укрепи обществената подкрепа и солидарността.

С проведената от нас Първа международна конференция създадохме платформа за обмен на идеи и подкрепа, която има дългосрочен положителен ефект в борбата с диагнозата.

Първата ни конференция включи не само специалисти, но и родители от България и Турция, представяйки уникална възможност за обединение на усилията.

До конференцията, семинарите бяха насочени единствено към специалисти, а за родители се провеждаха кратки обучения само с един специалист – лектор. С тази конференция показахме, че можем да съберем на едно място повече специалисти от различни области.

Публикувахме и споделихме важна информация

Публикувахме информация относно същността на тази диагноза и свързаните с него рискови фактори в няколко важни списания за родители. Нашата цел бе да предоставим обстойна и достъпна информация, която помага на бъдещите родители да разберат повече за рисковите фактори, за да предприемат превантивни мерки и да вземат информирани решения.

Вярваме в солидарността и събирането на общността в усилията за превенция и лечение на този сериозен проблем.

Получаването на акушерска пареза по време на раждане не може да бъде предотвратено в пълната си същност, тъй като причините за този медицински проблем са многобройни и понякога са свързани с фактори, които не могат да бъдат контролирани.

Въпреки това, има някои практики, които могат да помогнат за намаляването на риска за акушерска пареза.

  1. Специализиран медицински надзор: Редовни прегледи по време на бременността, както и подходящ медицински надзор по време на раждането, могат да помогнат при ранното откриване и управление на възможни проблеми.

  2. Правилно управление на бременността: Оптималното здравословно състояние на майката преди и по време на бременността може да помогне за предотвратяване на някои компликации, включително тези, свързани с акушерска пареза.

  3. Професионална помощ по време на раждане: Изборът на квалифициран и опитен медицински екип по време на раждането е от съществено значение. Професионалните грижи и подходящите практики могат да намалят риска.

В развитите държави, усилията за предотвратяване на акушерска пареза са насочени към подобряване на медицинската грижа по време на бременност и раждане. За нас също превенцията е от изключително важно значение. За целта активно провеждаме кампании насочени към:

Образование и информираност: Поддържането на образователни програми за бъдещите родители относно здравословното състояние и необходимостта от специализирана медицинска грижа може да помогне за ранното откриване и управление на потенциални проблеми.

Квалификация на медицинския персонал: Обучени и компетентни медицински екипи, които се грижат за бременни жени и родители, са от решаващо значение за предотвратяването на усложнения, които могат да доведат до акушерска пареза.

Използване на съвременни технологии: Иновативните технологии и методи за мониторинг на бременността и раждането могат да бъдат използвани за ранно откриване на потенциални проблеми и предприемане на подходящи мерки.

Подпомагане на здравословния начин на живот: Подпомагане на бременните жени и родители в поддържането на здравословен начин на живот, включително правилно хранене и редовна физическа активност, може да има положителен ефект върху здравето на майката и бебето.

Нашите информационни кампании целят и намаляване на стигмата

Стигмата е сериозно препятствие за общественото разбиране на този проблем и за осигуряване на подходяща подкрепа за засегнатите семейства.

Чрез различни стратегии целим намаляването на стигмата:

  1. Образователни кампании: Информационни материали, онлайн ресурси, събития и други образователни ресурси могат да помогнат на обществото да разбере по-добре същността на акушерска пареза, причините за него и какво означава за засегнатите семейства.

  2. Лични истории и свидетелства: Споделянето на лични истории от родители, които са се сблъсквали с тази диагноза, може да има силно въздействие върху общественото мнение. Тези истории не само предоставят контекст и разбиране, но и помагат в борбата с митовете и предразсъдъците.

  3. Ангажиране на обществеността: Организирането на обществени събития, кампании в социалните мрежи и други форми на ангажиране на обществеността може да насърчи диалога и да помогне в намаляването на стигмата.

  4. Сътрудничество с медии: Работата с медийни партньори за публикуване на статии, репортажи и документални филми, които представят истории на деца и възрастни с акушерска пареза, може да повиши общественото разбиране и допринесе за намаляване на стигмата.

С информационна кампания 2022 г. отново се фокусирахме върху намаляване на стигмата

Нашата информационна кампания за 2022 г. не само предостави ценна информация, но също така създаде общност и подкрепа за тези, които се сблъскват с предизвикателствата на диагнозата. Създадохме клипчета и брошури с история на семейства, митове и факти, които разпространихме онлайн.

Организираният от нас конкурс за детска рисунка беше също с цел повишаване на осведомеността и намаляване на стигмата

Един от най-успешните ни проекти беше нашият първи конкурс за детска рисунка, който също беше посветен на седмицата на диагнозата. Този креативен подход не само включи децата в образователния процес, но също така предостави възможност за изразяване на емоции и подкрепа. Резултатът беше не само красиво изкуство, но и постигане на целта за намаляване на стигмата.

През 2022 г., нашите информационни кампании успешно достигнаха нови родители, които вече не се крият. Съчетавайки образователни материали, креативни събития и взаимодействие с обществеността, постигнахме значителен напредък в намаляването на стигмата и повишаването на осведомеността.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.