• +359897210791
 • fond@znb.bg

Конкурс за детска рисунка „Прегръщам света с две ръчички“

За участие в конкурса са допуснати общо 217 рисунки, които отговарят на изискванията на конкурса:
152 рисунки в първа възрастова група, 59 във втора група, 6 в трета възрастова група (в трета възрастова група има и рисунка от 27-год. жена със СОП).

Бе проведено независимо оценяване на рисунките от жури в състав:

1. Красимир Харалампиев – художник
2. Росица Друмева – преподавател по изобразително изкуство
3. Орхан Исмаил – художник

Наградите се присъждат на:
 
!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОНКУРС “ПРЕГРЪЩАМ СВЕТА С ДВЕ РЪЧИЧКИ” !!!
По регламент, две от важните условия бяха:
– рисунката да не е участвала в друг конкурс;
– рисунката да бъде изпратена в оригинален вариант до 08.06.2023г.
Фондация “За нашето бъдеще” връчва наградите за първа и втора възрастова група, както следва:
Първа възрастова група:
Награда за първо място – Илияна Башкехайова, 7г.
Награда за второ място – Дарина Стоянова, 8г.
Награда за трето място – Борислав Каменов, 6г.
Втора възрастова група:
Награда за първо място – Илияна Кирилова, 12г.
Награда за второ място – Калина Барова, 11г.
Награда за трето място – Цветомира Маринова, 9г. и Изел Хадживели, 11г.
Трета възрастова група:
Първо място – Нина Илчева, 14г., гр. Дупница
Второ място – Кирил Димов, 17г., гр. Казанлък
Трето място – Ромео Кръстев, 14г., гр. Долна Баня
Поощрителна награда: Алейна Неделчева, 14г. и Вера Илчева, 14г., 
Наградата на база харесвания във фейсбук е присъдена на:
Мартин Неделчев, 9г. с 485 бр. харесвания към 28.05.2023г. 23:59ч
 
27-те финалисти получиха грамота за отлично представяне.
 

По повод 1-ви юни, Фондация „За нашето бъдеще“ обявява конкурс за детска рисунка на тема „Прегръщам света с две ръчички“.

Организатор на конкурса

Организатор на конкурса за детска рисунка „Прегръщам света с две ръчички“ е Фондация„За нашето бъдеще“, ЕИК: 206862419 със седалище и адрес на управление гр. Разград.

Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Конкурса може да намерите по всяко време на официалния уебсайт на Фондацията: www.znb.bg

Цели на конкурса

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа изява, подкрепяйки една група от т.нар. „различни деца“ – децата с акушерска пареза.

Децата с акушерска пареза имат състояние  парализа на ръка от момента на своето раждане. За да използват пълноценно ръчичката си, те полагат много труд и усилия. Лекуват се дълги години. Не могат да използват добре едната си ръчичка. Не могат да изпълняват ежедневните си дейности. Носят ортези и шини. Тези деца често биват обвинявани, пренебрегвани и унижавани.  Заедно можем да им кажем „Приемаме ви и ви подаваме ръка!“ 

Нашите конкурси са повод да обясните на децата, че някои деца изглеждат или се държат по-различно от тях… Продължете разговора за децата със специални нужди, които също са част от този свят, но биват изключени и отхвърлени, защото не могат да играят наравно с тях… Обяснете как и защо хората са различни. Разкажете им за различни диагнози и състояния. Говорете с децата защо е важно да сме приемащи, а не отхвърлящи. Подгответе ги да приемат децата със специални нужди, да им помагат и да ги подкрепят.

Тема на конкурса

С конкурса „Прегръщам света с две ръчички“, стимулираме децата да изобразят своята представа за това какво правят с двете си ръчички, как играят и се веселят и/или как прегръщат света с две ръце. С темата на конкурса поставяме на вниманието на децата и родителите проблема за приемането на децата със специални нужди. Целта е малките творци да бъдат креативни, да развиват таланта си и да научат, че всички трябва се отнасяме към децата със специални нужди с разбиране, толерантност, съпричастност.

Право на участие

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 3 до 18 – годишна възраст от цялата страна.

Всяко дете може да участва с 1 рисунка. Рисунката не трябва да е гледана (копирана) от списания, картички или илюстровани книги. Рисунката трябва да е оригинална авторова творба. Задължително условие е рисунката да не е участвала в други конкурси.

Няма ограничение в използваните техники и пособия.

Формат: А4 за деца до 12-годишна възраст. 35/50 см за деца от 12 до 18-годишна възраст

За участие в конкурса е необходимо да направите регистрация и да прикачите снимка с добро качество на рисунката във формат .jpg, .png, .pdf. с мах. размер 10 МВ на следния линк: линк от Google form: https://forms.gle/DcMo1Gcta8LtHEXq8

За целите на конкурса, Фондация „За нашето бъдеще“ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за участниците в конкурса и техните родители/настойници. При участие в конкурса родителите/настойниците/учителите предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Организаторът може, без допълнително одобрение и заплащане, да публикува всяка рисунка, участваща в конкурса с цел реклама, извън обхвата на конкурса, както и за неговото популяризиране.

При регистрация е необходимо да попълните следната информация:

 1. Имена на детето
 2. Възраст на детето
 3. Местожителство
 4. Телефон на родител/настойник
 5. Имейл адрес за контакти с родител/настойник
 6. Снимка на рисунката
 7. Кратко описание на рисунката
 8. Попълнена и подписана от родител/настойник Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Изтеглете pdf документа Приложение 1 от бутона за изтегляне в края на страницата или от тук: https://znb.bg/wp-content/uploads/2023/04/Приложение-декларация.pdf . Моля,запознайте се внимателно с декларацията, попълнете я и я подпишете. Изпращането на подписана декларация за информиранo родителско съгласие е задължително условие за участие в Конкурса.

 9. Снимка на детето с рисунката (по желание)

Също така трябва да се запознаете предварително с условията на конкурса и да посочите, че сте съгласни с тях.

Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

Краен срок за регистрация: 15.05.2023 г. 23:59 ч.

 

Участвалите в конкурса творби могат да бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели.

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016г.

Начин на оценяване

Победителите ще се избират чрез гласуване на публиката във фейсбук и оценка от жури:

Награда на публиката:

 • Всички творби ще бъдат публикувани под обявата за конкурса на страницата на Фондация „За нашето бъдеще“ във Фейсбук с първо и фамилно име и възрастта на автора по ред на постъпване.
 • Можете да последвате Фейсбук страницата на организатора тук: https://www.facebook.com/fond.znb

Творбата, събрала най-много харесвания до 28.05.2023г. 23:59ч. на страницата на Фондация „За нашето бъдеще“ във Фейсбук https://www.facebook.com/fond.znb ще получи специална награда.

Забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по един или друг начин добавят гласове за рисунки „автоматично”.

При съмнение за фалшиви/нереални харесвания на някоя снимка, тя ще бъде дисквалифицирана и няма да бъде допусната до участие в нито един от начините за класиране и оценяване.

 • Оценка от жури:

Оценяването на получените рисунки ще се извърши от компетентно жури. Журито ще отличи най-добрите творби с първа, втора и трета награда във всяка от трите възрастови групи:

 • І група – 3 – 8 г.
 • ІІ група – 9 – 13 г.
 • ІІІ група – 14 – 18 г.
 •  

Критерии за оценка: идея на рисунката, оригиналност, съчетаване на цветовете, самостоятелност, цялостен дизайн.

Решението на журито е окончателно и не подлежи на преразглеждане и промяна. Журито ще избере и трима резервни финалисти.

След определяне на най-добрите творби от Журито, победителите трябва да изпратят рисунките си в оригинал на Организатора по куриер или по Български пощи (за сметка на изпращача), за да бъде направено качествено заснемане или сканиране. Изпратените рисунки не подлежат на връщане. Те остават собственост на Организатора и се използват за благотворителни цели. Срок за изпращане: 08.06.2023г. Ще се свържем допълнително с победителите, за да уточним детайлите за доставка.

На гърба на рисунката трябва да бъдат отбелязани: трите имена и възраст на участника, училище, читалище, извънучилищно звено (центрове за работа с деца, школа, клуб и пр.), населено място, телефон за контакти с родител или учител, имейл адрес за контакти. Към писмото трябва да приложите и попълнената декларация за съгласие, както и договор за дарение на рисунката към Фондацията, който ще Ви изпратим допълнително.

При неполучване на потвърждение за изпращане, както и неполучаване на рисунката в срок, Фондация „За нашето бъдеще“ може да замени съответния участник победител с резервен такъв.

Отличените рисунки ще бъдат сканирани, обработени и изобразени върху продукти с КАУЗА и ще бъдат разпространени онлайн или на благотворителни базари в подкрепа на деца с акушерска пареза. По този начин участниците в конкурса, ще подадат ръка на децата, мечтаещи за две здрави ръчички. А ние с артикулите ще можем да отвърнем със специален дар на всеки, който дарява сума за нашите кампании.

Данните относно първо име и фамилия, възраст, местожителство, относно финалистите и победителите в Конкурса могат да бъдат публикувани на общодостъпни места – по медиите и/или по всякакви други начини (интернет страници, фейсбук страници и т.н.), каквито Фондация „За нашето бъдеще“ намери за добре, с цел популяризиране на Конкурса и/или на дейността на Фондация „За нашето бъдеще“.

НАГРАДИ 

Наградите са осигурени от нашия любезен партньор Фистокомерс ООД:

Първо място – раница на Gabol без колелца по избор от сайта https://www.fistocommerce.com/

Второ място – бутилка за вода на Gabol по избор от сайта https://www.fistocommerce.com/

Трето място – бои за рисуване на марка JOVI  https://www.fistocommerce.com/boi-temperni-v-burkancheta-12-tsvyata

Награда на база харесвания – комплект с пластилин JOVI https://www.fistocommerce.com/komplekt-s-plastilin

Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. Организаторът си запазва правото да замени дадена награда с друга или с еквивалента стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола на организатора. Всички и всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на получателя на наградата.

Обявяване на победителите: до 1-ви Юни 2023 г.

Имената на победителите ще бъдат обявени в интернет страницата на Фондация „За нашето бъдеще“ www.znb.bg , както и във фейсбук страницата на Фондацията https://www.facebook.com/fond.znb .

Награждаване

Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер или по поща за сметка на Организатора. Ще се свържем с участниците, които са спечелили награди, за да уточним данните за доставка.

Всички участници в конкурса ще получат грамота за участие в електронен формат.   

Фондация „За нашето бъдеще“ си запазва правото да отличи преподаватели за високи постижения на техните ученици с документ за участие.

Условията на конкурса са публикувани в сайта на Фондация „За нашето бъдеще“: www.znb.bg

Дата на последна актуализация: 11.04.2023г. 

Телефони за контакт и информация: 089 721 0791

E-mail: fond@znb.bg

 

ДРУГИ

Фондация „За нашето бъдеще“ си запазва правото да допълва и/или променя Правилата на конкурса, включително има право да анулира или променя датата за провеждане на настоящия конкурс при наличието на форсмажорни обстоятелства, вида и размера на наградите, времето и начина на определяне на финалисти и печеливши. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.znb.bg

Участието в Конкурса не е обвързано с покупката на стоки или услуги.

Всички права и задължения на децата-участници се упражняват от техните родители/настойници.

Фондация „За нашето бъдеще“ не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от промяна, отлагане, забавяне или непредоставяне на награди от Конкурса.

Фондация „За нашето бъдеще“ не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уеб адреса www.znb.bg или Google Form, невъзможност за качване на рисунки, невъзможност за гласуване за дадена рисунка и всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурса. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

Фондация „За нашето бъдеще“ има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва Правилата или не отговаря на условията за участие в Конкурса.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ ДЕЦА!

Приложение 1 - Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни

0
YOUR CART
 • No products in the cart.