• +359897210791
  • fond@znb.bg

Полезна информация

brachial plexus

В зависимост от засегнатите нерви се различават три вида Акушерска пареза.

  • Горен тип (Dushene-Erb) – засяга коренчетата C5 – C6.

Няма движения в рамото, има движения в лакътя и китката.

  • Долен тип (Dejerin-Klumpke) – засяга коренчетата на C7 – Th1. Има движения в рамото, няма движения в лакътя и китката.
  • Тотален тип – C5 – Th1 – има увреждане на целия плексус. Няма движения в рамото, лакътя и китката.

Според класификацията на Наракас, типовете на акушерска пареза се разделят на следните видове:

Narakas

Диагнозата при всички форми на родова парализа се базира на клиничното изследване ЕМГ, ЯМР, компютърна томография. 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.