• +359897210791
  • fond@znb.bg

Регламент Кампания "Силата на ръцете"

 По повод Световната седмица за повишаване на осведомеността относно увреждания на брахиалния плексус, Фондация „За нашето бъдеще“ обявява:

  • Конкурс „Сини ленти за силата на ръцете“
  • Конкурс „Най-добро послание на Синята лента“
  • Конкурс за плакат „Всички ръце са важни“
  • Инициатива „Син ден“
  • Инициатива „Един час, една ръка“
  • Томбола с награди с попълване на Въпросник относно кампанията

Организатор

Организатор на Кампанията „Силата на ръцете“ е Фондация „За нашето бъдеще“, с ЕИК: 206862419, със седалище и адрес на управление гр. Разград.

Включвайки се в Конкурс/Инициатива от Кампанията, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса, в който/които кандидатстват („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата може да намерите по всяко време на официалния уебсайт на Фондацията: www.znb.bg

Цели

Целта на конкурсите е насърчаване на децата и възрастните за творческа изява, подкрепяйки една група от т.нар. „различни деца“ – децата с акушерска пареза.

Децата с акушерска пареза имат състояние  парализа на ръка от момента на своето раждане. За да използват пълноценно ръчичката си, те полагат много труд и усилия. Лекуват се дълги години. Не могат да използват добре едната си ръчичка. Не могат да изпълняват ежедневните си дейности. Носят ортези и шини. Тези деца често биват обвинявани, пренебрегвани и унижавани.  

Кампанията „Силата на ръцете“ има за цел повишаване на осведомеността относно увреждания на брахиалния плексус, получени по време на раждане (т.нар. „акушерска парализа). Заедно можем да им кажем „Приемаме ви и ви подаваме ръка!“ 

Нашите конкурси са повод да обясните на децата, че някои деца изглеждат или се държат по-различно от тях… Продължете разговора за децата със специални нужди, които също са част от този свят, но биват изключени и отхвърлени, защото не могат да играят наравно с тях… Обяснете как и защо хората са различни. Разкажете им за различни диагнози и състояния. Говорете с децата защо е важно да сме приемащи, а не отхвърлящи. Подгответе ги да приемат децата със специални нужди, да им помагат и да ги подкрепят.

Тема на конкурса

За конкретни условия и детайлна информация относно определен конкурс, трябва да посетите официалната страница на съответния конкурс, където ще намерите всички подробности, свързани с него.


Имате право да участвате в повече от един конкурс/инициатива.  Оценяването за всеки конкурс е отделно, и един участник може да бъде класиран и в няколко от тях.

Получаването на награда в един конкурс не изключва вероятността за получаване на награда и от друг конкурс в рамките на кампанията.

Ако се включите в 4 или повече от конкурсите или инициативите, които обхващат кампанията ‘Силата на ръцете’, ще получите специална грамота за вашия изключителен принос и ангажимент и допълнителни награди.

Тези награди са наш начин да ви благодарим за вашето участие и да ви вдъхновим още повече да продължавате да се ангажирате с нашите инициативи.


Защита на лични данни

За целите на конкурса, Фондация „За нашето бъдеще“ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за участниците в конкурса и техните родители/настойници. При участие в конкурса родителите/настойниците/учителите предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

За да участвате в конкурс, трябва да изпратите попълнена и подписана от участника или родителя/настойника Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Вижте Приложение 1.

Не се допускат до участие в конкурсите снимки/послания, изразвяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

Участвалите в конкурса творби могат да бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели.

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016г.

Начин на оценяване

Победителите ще се избират чрез оценка от жури, гласуване на публиката чрез харесвания във фейсбук или онлайн томбола. За всеки конкурс от кампанията е публикувана поотделно информация за начина на оценяване и класиране в страницата на конкурса.

За начин на оценяване чрез харесвания във фейсбук : забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по един или друг начин добавят гласове за снимки във социалните мрежи „автоматично”. При съмнение за фалшиви/нереални харесвания на някоя снимка, тя ще бъде дисквалифицирана и няма да бъде допусната до участие в нито един от начините за класиране и оценяване.

За начин на оценяване от жури: Решението на журито е окончателно и не подлежи на преразглеждане и промяна.

За томбола: Тегленето ще се осъществи в рамките на първата седмица на месец ноември.

Обявяване на победителите

Имената на победителите ще бъдат обявени в интернет страницата на Фондация „За нашето бъдеще“ www.znb.bg , както и във фейсбук страницата на Фондацията https://www.facebook.com/fond.znb .

Награди

Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. Организаторът си запазва правото да замени дадена награда с друга или с еквивалента стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола на организатора. Всички и всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на получателя на наградата.

Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер или по поща за сметка на Организатора. Ще се свържем с участниците, които са спечелили награди, за да уточним данните за доставка.

Всички участници в конкурс ще получат документ за участие в електронен формат.   

 

ДРУГИ

Фондация „За нашето бъдеще“ си запазва правото да допълва и/или променя Правилата на конкурса, включително има право да анулира или променя датата за провеждане на конкурсите при наличието на форсмажорни обстоятелства, вида и размера на наградите, времето и начина на определяне на финалисти и печеливши.

Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.znb.bg

Участието в Конкурса не е обвързано с покупката на стоки или услуги.

Всички права и задължения на децата-участници се упражняват от техните родители/настойници.

Фондация „За нашето бъдеще“ не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от промяна, отлагане, забавяне или непредоставяне на награди от Конкурса.

Фондация „За нашето бъдеще“ не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уеб адреса www.znb.bg или Google Form, невъзможност за качване/изпращане на снимки/отговори, невъзможност за гласуване за дадена снимка и всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурсите. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

Фондация „За нашето бъдеще“ има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва Правилата или не отговаря на условията за участие в Конкурса/конкурсите.

Дата на публикуване: 05.09.2023г.

Дата на последна актуализация: 05.09.2023г.

Условията на конкурсите са публикувани в сайта на Фондация „За нашето бъдеще“: www.znb.bg

Телефони за контакт и информация: 089 721 0791

E-mail: fond@znb.bg

 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.